HOLOPATIA

HOLOPATIA

sobota, 24 sierpnia 2019

PRZEŁOM W IZRAELSKIEJ IMMUNOTERAPII MOŻE ZAPOBIEC ROZWOJOWI RAKA MÓZGU

Shutterstock
- Izraelscy badacze opracowali nowe, genetyczne  podejście, które może pozwolić na zatrzymanie i rozprzestrzenianie się procesu zwanego rakiem mózgu.

- - Metástasis, czyli przerzuty do mózgu są ostateczną
i śmiertelną konsekwencją wielu agresywnych nowotworów, ale uczciwi naukowcy, którzy nie chcą żyć 
z rzekomego postępowania leczniczego starają się znaleźć środki zapobiegawcze takiemu  rozwojowi - rozwojowi raka mózgu.
- Nowe badanie przeprowadzone na uniwersytecie w Tel Awiwie wykazało, że znany adiuwant*- składnik stosowany w niektórych szczepionkach w celu wzmocnienia odpowiedzi immunologicznej - może być skutecznym sposobem zapobiegania przerzutom do mózgu
u pacjentów, u których guzy zostały usunięte.
- Około 20 do 40% pacjentów z rakiem płuc, piersi
i czerniakiem przeżywa przerzuty do mózgu, a obecne metody leczenia przerzutów do mózgu są nieskuteczne”
- stwierdził Pablo Blinder z TAU George S. Wise Wydział
Przyrodnich

- Operacja usunięcia guzów pierwotnych jest zwykle niezbędna, ale okres bezpośrednio przed i po operacji wymaga zatrzymania chemioterapii  radioterapii, co stwarza to duży potencjalną okazję do inicjacji i szybkiego rozwoju śmiertelnych przerzutów ”- wyjaśnił.
p Dalej: - Nasze badanie wykazało, że dożylne wstrzyknięcie  w tych określonych ramach czasowych CpG-C, adiuwanta syntetycznego materiału DNA,ogranicza rozwój przerzutów do mózgu”.- Naukowcy przetestowali skuteczność CpG-C
w zmniejszaniu przerzutów do mózgu u myszy, których nowotwory były identyczne jak 
u myszy. 
- Koledzy wykorzystali najnowocześniejsze techniki obrazowania, aby znaleźć określone komórki odpornościowe zaangażowane w efekt ochronny. - Nasze podejście sprawia, że systemy  odpornościowe są„ gotowe do walki ”zarówno
w mózgu, jak i w całym  ciele; n
ie jest specyficzny dla nowotworu i ma obiecujący profil bezpieczeństwa u ludzi
- dodał Blinder.
- Przed rozpoczęciem badań na ludziach należy przeprowadzić dalsze badania na zwierzętach.
- Mamy nadzieję, że ten lek może być wdrożony jako leczenie zapobiegające różnym typom guzów z przerzutami w celu zapobiegania lub zmniejszania przerzutów do mózgu”, powiedział Blinder.
- Dr Blinder prowadził badanie z dr Amit Benbenisty z Sagol School of Neuroscience TAU i prof. Shamgarem Ben-Eliyahu z School of Psychological Science TAU, we współpracy z dr. Liorem Mayo z Sagol School of Neuroscience TAU. z dr Netą Erez z Sackler School of TAU Medicine  oraz prof. Dritanem Agalliu z Columbia University Medical Center.

- Wynik badania ostał opublikowany został w PLoS Biology.

- Grupa Ben-Eliyahu i inni wykazali, że adiuwant CpG-C jest korzystny w walce z pierwotnymi guzami i przerzutami do innych narządów.
*) (łac. adiuvare – pomagać, wspierać), wspomagacz – substancja pomocnicza znajdująca się w środkach ochrony roślin obok substancji aktywnej lub też dodawana do cieczy roboczej, poprawiająca jej skuteczność biologiczną poprzez modyfikację właściwości fizycznych.
Funkcję adiuwanta spełniają środki powierzchniowo czynne (surfaktanty) oraz oleje roślinne czy mineralne z dodatkiem emulgatora. Mechanizm działania adiuwanta zależy od rodzaju herbicydu, właściwości fizykochemicznych i dawki adiuwanta oraz fazy rozwojowej rośliny uprawnej i chwastów.

sobota, 3 sierpnia 2019

OPRACOWANA W IZRAELU METODA MAGNETYCZNEGO REZONANSU UMOŻLIWI WCZEDNĄ DIAGNOZĘ CHOROBY ALZHEIMERA

Nowa metoda MRI może pomóc lekarzom zrozumieć, czy u pacjenta rozwija się choroba neurodegeneracyjna. 
(VILevi przez Shutterstock)MRI

- Ta nowa technika MRI opracowana przez naukowców
z Uniwersytetu Hebrajskiego pozwala lekarzom stworzyć molekularną mapę mózgu.
- MRI, czyli rezonans magnetyczny umożliwia niesamowite postępowanie, dając nam lepszy obraz tego, co dzieje się
w naszych wnętrzach, ale teraz ta technika pomoże wykonać jeszcze bardziej szczegółową pracę, pomagając lekarzom szybciej diagnozować początek chorób neurodegeneracyjnych.
- Zespół naukowców z Uniwersytetu Hebrajskiego
w Jerozolimie, kierowany przez dr n med Aviv Mezer

Dr Aviv Mezer a researcher at The Hebrew University of Jerusalem
Edmond and Lily Safra Center for Brain Sciences

...znalazł sposób, by MRI zarejestrowały zmiany w składzie biologicznym tkanki mózgowej!
- Ich odkrycia zostały opublikowane w magazynie "Nature Communications".

- Zamiast obrazów nasz ilościowy model MRI dostarcza informacji molekularnych na temat badanej tkanki mózgowej, co pozwala lekarzom na porównanie skanów mózgu pobranych w czasie od tego samego pacjenta i odróżnienie zdrowej od chorej tkanki mózgowej, bez uciekania się do inwazyjnych lub niebezpiecznych procedur, takich jak biopsja tkanki mózgowej ”- wyjaśnił dr Mezer. - Ta umiejętność jest szczególnie ważna dla zrozumienia, czy pacjent się starzeje, czy rozwija chorobę, taką jak np. choroba Alzheimera lub Parkinsona.
- Zarówno normalne starzenie, jak i choroby neurodegeneracyjne pozostawiają biologiczne „ślady”
w mózgu, zmieniając zawartość lipidów i białek w tkance mózgowej. 
Podczas gdy istniejące skany MRI dostarczają tylko obrazu ludzkiego mózgu, nowa technika zapewnia biologiczne odczyty tkanki mózgowej - czyli zdolność do zobaczenia, co dzieje się na poziomie molekularnym, aby odpowiednio ukierunkować przebieg leczenia.

- Oznacza to, że pacjenci częściej otrzymają prawidłowe diagnozy wcześniej, przyspieszając rozpoczęcie leczenia
i oferując im lepszą jakość życia.
- Patrząc w przyszłość -  Mezer uważa, że nowa technika MRI zapewni również kluczowe zrozumienie tego, jak starzeją się nasze mózgi.
- Gdy skanowaliśmy mózgi młodych i starych pacjentów, zauważyliśmy, że różne obszary mózgu starzeją się... ale nie równocześnie.
Standardowy skan MRI mózgu świni, prawy i nowy skan MRI pokazujący różnice
w składzie molekularnym w różnych częściach mózgu.

 (Shir Filo / Hebrew University)
- Na przykład w niektórych obszarach substancji białej występuje zmniejszenie objętości tkanki mózgowej, podczas gdy w substancji szarej objętość tkanki pozostaje stała. 
- Zaobserwowaliśmy jednak poważne zmiany w składzie molekularnym substancji szarej u młodszych i starszych osób -dodał dr Mezer.