HOLOPATIA

HOLOPATIA

poniedziałek, 31 marca 2014

QuintPlug - najnowszy produkt firmy QuintSysteme


Plug to po angielsku wtyczka.
QuintPlug nie jest jednak jeszcze jedną z tak wielu wtyczek na rynku.
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
QuintPlug to kompaktowe urządzenie elektroniczne służące do bioenergetycznej ochrony organizmu przed wszechobecnym już dziś, rakotwórczym, elektromagnetycznym smogiem oraz szkodliwym promieniowaniem geopatycznym.
Jedno takie urządzenie starczy na cały dom albo duże mieszkanie. Wystarczy podłączyć je do gniazdka elektrycznego. To wszystko! Niniejsza instrukcja opisuje funkcje tej użytecznej wtyczki XXI wieku.

Co to jest elektrosmog?
E-smog to zanieczyszczenie środowiska wszelkimi szkodliwymi dla zdrowia częstotliwościami elektromagnetycznymi, emitowanymi przez urządzenia elektryczne, takie jak sieci bezprzewodowe, telefony komórkowe i komputery. Na podstawie testów przeprowadzonych na bazie zasad medycyny energetycznej (jak testy kinezjologiczne, badanie meridianów) można wykazać, że promieniowanie elektromagnetyczne pochodzące z takich źródeł jest szkodliwe a nawet chorobotwórcze dla ludzkiego (a także zwierzęcego) organizmu.

Także medycyna komplementarna zgadza się z następującymi oświadczeniami:
- smog elektromagnetyczny może skutecznie blokować układ odpornościowy człowieka (powodować niedobór immunologiczny) albo wywołać jego ekstremalne reakcje (alergie)
- może powodować zaburzenia natury endokrynologicznej (zaburzenia menstruacyjne) a także
poważne zaburzenia układu autonomicznego (bezsenność, nadciśnienie).
Ostatnimi czasy także wyniki wielu badań przeprowadzonych na uniwersytetach w różnych krajach świata wskazują na szkodliwe oddziaływanie radiacji elektromagnetycznej na nasze zdrowie.

Jak działa QuintPlug?
Wtyczka QuintPlug działa dzięki specjalnej technologii XXI wieku opracowanej przez austriacką firmę QuintSysteme, która od lat specjalizuje się w cyfrowym przechowywaniu i stosowaniu substancji widma fal.

Dziś wiadomo już, że układ regulacji ciała może rezonować z widmami fali różnych substancji. Wybierając odpowiednie substancje można wywołać w człowieku stan dobrego samopoczucia i równoważyć reakcje ciała na stress. Na tej zasadzie opiera się QuintPlug.

Specyficzny "koktail" na który złożyły się widma różnych substancji jest przechowywany w tym innowacyjnym urządzeniu, które wspiera regulacyjny system własny organizmu w przetwarzaniu skutków obciążenia wywołanego elektromagnetycznym smogiem. E-smog = stres.

Od chwili gdy wtyczka QuintPlug zostaje podłączona do gniazdka, urządzenie stale emituje ów "koktajl" wibracji. Te częstotliwości odpowiadają recepturze esencji Bacha, minerałów, ziół i innych substancji, które redukują napięcie spowodowane przez elektromagnetyczny smog.QuintPlug nieustannie wplata te informacje (drgania) czyniąc z nich składnik instalacji elektrycznej w domu, tak, że informacje te rozprzestrzeniają się używając przewodów elektrycznych w całym domu. Informacje te (wibracje) są absorbowane przez organizm i wspierają system regulacji ciała, aby ten mógł lepiej sobie radzić z napięciem wywołanym elektromagnetycznym zanieczyszczeniem.

QuintPlug nie jest jednym z wielu gadżetów na rynku.
Tu nie chodzi o zapewnienie fizycznego odekranowania się od pól elektrycznych i magnetycznych. Mowa tu o uzyskaniu pozytywnego efektu bioenergetycznego. 

Oddziaływanie urządzenia QuintPlug polega na rozprzestrzenianiu pozytywnych informacji drgań, na ich specyficznej częstotliwości emitowanej nieustannie przez wtyczkę i nakładania  się ich na instalację elektryczną budynku. Pozytywne efekty mogą być wykrywane bezpośrednio w ciele ludzkim metodami, którymi posługuje się medycyna bioenergetyczna (np. elektroakupunktura wg. doktora Volla, dekoder dermograficzny, kinezjologia, QuintSysteme itp.).

Efekty
Przeprowadzone przez nas badania wykazały, że użytkownicy czują się bardziej energiczni w swoich domach i w miejscach pracy, gdzie zainstalowano wtyczki QuintPlug. Wiele osób donosi także o poprawie jakości snu.
Jak wynika z powyższego: prowadzenie dalszych badań naukowych jest konieczne dla dobra ludzkości, bowiem elektrosmog to jedna z plag XXI wieku.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/23910369/qplug%20fotos/QuintPlug%20Prototyp%20%28Handyfoto%29.jpg 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/23910369/qplug%20fotos/QuintPlug%20sw%20frei.jpg

Działanie
Włóż wtyczkę QuintPlug do gniazdka elektrycznego. Lampka kontrolna na urządzeniu wskazuje, że urządzenie działa bez zastrzeżeń, a impulsy uzdrawiających substancji są emitowane. Na ogół jedna wtyczka wystarczy na całe mieszkanie lub dom rodzinny. Jeśli chcecie wyposażyć większą powierzchnię, należy użyć oddzielnej wtyczki do każdej oddzielnej instalacji elektrycznej (licznika).

Pytanie klienta i odpowiedź producenta:
Czy urządzenie Quint Plug oprócz emitowania zbioru cyfrowych widm informacji takich jak m.in. kwiatowych esencji Bacha, minerałów, kolorów, ziół itp. emituje także cyfrowe receptury informacji modulujących szkodliwy sygnał elektrosmogu wytwarzanego przez m.in. częstotliwości WIFi i LTE jak w Quint Stick?


- Nie. To odnosi się do wtyczki QuintPlug (kupuje się ją jednorazowo tak jak QuintStick, ponieważ widma są zanotowane cyfrowo) oraz do "wisiorka" QuintChip i naklejki Quint Happy Film, które należy wymieniać co 12 miesięcy, ponieważ tu widma naniesione są na specjalny polimer analogowo.

QuintPlug jest przeznaczony do pracy ciągłej, a więc wtyczka powinna znajdować się zawsze w gniazdku. Ponieważ konstrukcja wtyczki Quint Plug opiera się na technologii cyfrowej, widma częstotliwości pozostają zapisane na stałe na czas nieokreślony i nie tracą swej jakości!

Do jakich rodzai elektrosmogu wtyczki QuintPlug są przydatne?


Smog elektromagnetyczny niskiej częstotliwości (linie wysokiego napięcia, sprzęt gospodarstwa domowego, lampy, stacje transformatorowe)
Promieniowanie WiFi od sąsiadów
Własna bezprzewodowa baza ; Internet router
Promieniowanie stacji bazowej telefonu komórkowego
Własny telefon komórkowy, tablet, smartfon
Telefon DECT (system cyfrowej łączności bezprzewodowej); stacja bazowa, słuchawka
Notebook PC
Telewizor, odbiornik satelitarny•••

•••
••   [lepiej używać QuintStick*]

••    [lepiej używać QuintBox**]
•      [lepiej używać QuintFilm***]

••    [lepiej używać QuintFilm]
••    [lepiej używać QuintStick]
••    [lepiej używać QuintStick]


Teraz również rekompensacja częstotliwości 5G!

Legenda:
••• Dobrze nadaje się, obecnie najlepsze  rozwiązanie tego problemu
••  Częściowo nadaje się, ale lepsze rozwiązanie jest już dostępne
    Nie nadaje się

Test funkcjonalności
Za pomocą zwykłego tranzystora radiowego można sprawdzić w każdej chwili czy wtyczka QuintPlug emituje drgania elektromagnetyczne. Należy tylko ustawić radio na AM, 1 000 kHz i zbliżyć do wtyczki QP w gniazdku. Syczący dźwięk radia ulegnie drastycznej zmianie gdy radiem się porusza w zależności od odległości radia od wtyczki.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
- Nie należy otwierać wtyczki; QuintPlug nie zawiera części, które mogą zostać naprawione przez użytkownika. Otwarcie urządzenia niesie ryzyko porażenia prądem.
- Gdyby wtyczka nie działała, należy wysłać urządzenie do naszego serwisu.
QuintPlug może być używany tylko we wnętrzach budynków.
- Należy unikać działania wilgoci, kurzu i bezpośredniego  wystawienia na promienie słoneczne albo inny rodzaj promieniowania cieplnego.
- Produkt chronić przed dziećmi.

Czyszczenie
W razie potrzeby przetrzeć wilgotną ściereczką i łagodnym środkiem czyszczącym, używanym w gospodarstwie domowym. Nie zanurzać w wodzie!

Prawidłowa utylizacja
Nie należy wyrzucać wtyczki QuintPlug z pozostałymi odpadami domowymi. Przekreślony symbol pojemnika na śmieci oznacza to, że produkt nie powinien być wyrzucony do śmietnika (tak jak każdy inny sprzęt elektryczny i elektroniczny). Proszę dowiedzieć się jakie obowiązują lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów elektronicznych.

Dane techniczne
Type
QuintPlug
Model
01
Tryb pracy
ciągły
Klasa ochrony
2
Stopień ochrony
IP 30
Napięcie
220-24- V  -  ~  50 Hz
Pobór mocy
 ˂ 1,5 VA
Zużycie prądu
5 mA  max .
D/A Converter - Przetwornik cyfrowo-analogowy
16 Bit, częstotliwość próbkowania 44,1 kHz
Zakres temperatury
Działanie: 0°C do +40°C
Przechowywanie: -20°C  do  +60°C
Wilgotność
0-90%
Waga
ok. 165 g
Wymiary
55 x 80 x 60 mm

Œ  -  Znak CE oznacza, że ​​produkt odpowiada europejskim przepisom i normom bezpieczeństwa, ochrony środowiska i ochrony konsumentów.

*) QuintStick - kliknij na: http://holopatia.blogspot.com/2013/05/quint-stick-nowosc-na-rynku-polskim.html

**)  QuitBox - mobilne, cyfrowe urządzenie XXI wieku do indywidualnej optymalizacji energetycznej. To idealny towarzysz dla indywidualnych klientów energetycznych.
QuintBox można zaprogramować  na  życzenie klienta. QB emituje specjalne programy drgań w celu optymalizacji zużycia energii - np. w pracy, uprawiając sport, relaksując się, dbając o lepszy sen...
W 2009 roku efektywne działanie urządzenia QuintBox zostało naukowo potwierdzone po przeprowadzeniu podwójnie ślepej próby na Uniwersytecie we Wiedniu.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/23910369/roman%20nacht/Ergebnisbericht%20QuintBox-Studie%20Uni%20Wien%20Mai%202009.pdf

QuintBox

***) QuintFilm - to specjalna folia z półki high-tech służąca jako ochrona przed elekromagnetycznym promieniowaniem.
W trakcie produkcji na przystosowaną do tego celu folię o nazwie handlowej QUINT HAPPY FILM, nanoszone zostają równoważące e-smog wzorce drgań. Gdy tak „poinformowana” folia dostaje się w pole elektromagnetycznego promieniowania (na przykład naklejona na bateryjkę telefonu komórkowego, a więc na źródło elektrosmogu), wówczas organizm jest w stanie lepiej znieść negatywne promieniowanie niż bez folii chroniącej.
QUINT HAPPY FILM nie jest odpromiennikiem! Funkcją tej folii nie jest ekranowanie szkodliwego dla zdrowia promieniowania, lecz modulowanie jego bioenergetycznych właściwości.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/23910369/roman%20nacht/07-04-03%20Gutachten%20Quintfilm_US.pdf

sobota, 29 marca 2014

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI WIEKUJEDNO Z ROZWIĄZAŃ HOLOPATYCZNYCH
BAZUJĄCYCH NA MEDYCYNIE ENERGETYCZNEJ / INFORMACYJNEJ
XXI WIEKU*

Firma QuintSysteme wyprodukowała urządzenie
programujące energetycznie wodę;
urządzenie poddane zostało specyficznym testom
w Międzynarodowym Instytucie Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej…
… i faktycznie!
Tak „poinformowana” woda staje się środkiem leczniczym i odtruwającym organizm, a nawet moduluje negatywne fale elektromagnetyczne!
Wiedza doktora Masaru Emoto w praktyce.

QuintDrink
Made in Austria
Pij wodę z własnego źródła (Księga Przysłów)


Urządzenie to oferuje pięć cyfrowo zapisanych receptur gotowych do natychmiastowego użytku. Ponad to, można wczytać w komputer Quint-Drink programy indywidualne korzystając z inteligentnych kart chipowych firmy Quint-Systeme Ges.mbH.
Poniżej receptury holopatyczne opracowane przez doktora nauk med. Christiana STEINERA:

1/ WODA ŹRÓDLANA  -  Są to pobrane wibracje świeżej, czystej wody wypływającej z górskiego źródła w austriackich Alpach, gdzie energie kwarcu i plutonicznych skał nadają wodzie na powrót jej naturalną strukturę. Tak „poinformowana” woda ożywia i rewitalizuje.

2/ KONCENTRACJA  -  Zwiększa zdolność skupienia się na pracy umysłowej w szkole i w miejscu pracy. Zawiera informacje górskiej wody źródlanej oraz kamieni szlachetnych (m.in. lapis-lazuli, ametystu, kryształu górskiego).

3/ AKTYWNOŚĆ/ENERGIA  -  Pobudza sprawność fizyczną konieczną do wykonania ciężkiej pracy, dodaje energii w sporcie i w rekreacji. Zawiera częstotliwości: górskiej wody źródlanej, koloru pomarańczowego, NADH (Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy), adrenaliny, kofeiny
i tauryny.

4/ RELAX  -  Ta recepta pomaga zredukować stres, harmonizuje i odpręża; zawiera częstotliwości górskiej wody źródlanej, koloru niebieskiego, L-tryptofanu i kawainy.

5/ SEN  -  Ten program ułatwia zaśnięcie
i dba o głęboki, spokojny sen; zawiera informacje górskiej wody źródlanej, kolor niebieski,
L-tryptofan, kawainę, receptory GABA i melatoninę.

6/ KARTA CHIPOWA  -  receptura specyficzna (!). Ten program zostaje automatycznie aktywowany natychmiast po włożeniu karty chipowej (na zamówienie) firmy QuintSysteme do czytnika komputera Quint-Drink.

*) MEDYCYNA HOLOPATYCZNA NIE JEST DZIEDZINĄ ALTERNATYWNĄ
LECZ KOMPLEMENTARNĄ; NIE KONKURUJE,
     LECZ UZUPEŁNIA POSTĘPOWANIE AKADEMICKIE

Urządzenie zwane QuintDrink
Serdecznie gratulujemy zakupienia nowoczesnego urządzenia o nazwie QuintDrink. Nasza firma dumna jest, iż może zaprezentować nową technologię, dzięki której możecie Państwo energetyzować swoje napoje i potrawy. QuintDrink to kompaktowe urządzenie elektroniczne służące do energetycznego ożywiania (witalizowania) produktów żywnościowych. Ten proces przebiega na bazie przekazywania informacji; drgań pewnych minerałów, homeopatycznych substancji czynnych oraz innych naturalnych substancji przy użyciu słabego, pulsującego pola magnetycznego. Niniejsza instrukcja zawiera opis obsługi i funkcjonowania urządzenia.

Woda - podstawa życia
Nasz organizm składa się - w zależności od wieku - w 50 do 90% z wody. Woda uczestniczy we wszystkich funkcjach metabolicznych ludzkiego ciała. BEZ WODY ŻYCIE NIE MOŻE ISTNIEĆ.
Dlatego woda o wysokiej energetycznej wartości stanowi decydujący czynnik dla naszego dobrego samopoczucia i zdrowia!
Woda źródlana posiada tę właśnie energetyczną wartość. Na swojej drodze wiodącej przez warstwy skał oczyszcza się i ożywia drganiami  minerałów. Świadczy o tym nieporównywalnie witalizujące
i uzdrawiające działanie źródlanej wody na organizm.

Woda zapisuje i przechowuje informacje
Cecha fizykalna wody polegająca na pobieraniu przez wodę (podobnie jak gąbka) drgających informacji funkcjonuje zarówno w pozytywnym jak
i w negatywnym sensie. Uczeni mówią w tym kontekście o "pamięci wody". Substancje zanieczyszczające i toksyny środowiskowe pochodzące ze stref konwencjonalnego rolnictwa
i przemysłu, bakterie, metale ciężkie itp., wszystkie pozostawiają w wodzie ślad po sobie. Nawet skomplikowane metody filtrowania wody, procedury chemiczne i naświetlania w naszych wodociągach nie mogą zmienić tych destruktywnych treści informacyjnych niesionych przez wodę, które obciążają energetyczny system ludzkiego organizmu. Zanim woda popłynie z naszych kranów, musi zostać poddana w kilometrowej długości rurociągach wysokiemu ciśnieniu,
z powodu czego jeszcze bardziej ubożeje
i traci na świeżości.

Woda transportuje smog elektromagnetyczny
Dodatkowo ostatnimi laty pojawiło się nowe szkodliwe zjawisko w naszym środowisku, którego znaczenie rośnie z dnia na dzień - jest nim elektrosmog. Zanieczyszczające instalacje elektryczne (wycieki), uziemienie urządzeń elektromechanicznych nad wodociągami, albo przepływ równoległy do wodociągu naładowuje (informuje) wodę kranową niechcianymi wibracjami i informacjami.
Wprawdzie prawodawcy zapewniają nas
o przestrzeganiu chemicznych i mikrobiologicznych granic, to jednak zgodność z zasadniczą biofizyczną jakości wody - a mianowicie jej zdolność przenoszenia żywotnych informacji
- nie jest gwarantowana.

Dlaczego właśnie QuintDrink?
Nasze innowacyjne urządzenie zmienia wodę kranową na płaszczyźnie energetyczno -informacyjnej: Elektrosmog i informacje szkodliwe dla zdrowia zostają zneutralizowane i zamienione pozytywnymi, naturalnymi drganiami i żywotnymi informacjami. Struktura wody zostaje uporządkowana, a to oznacza, że odznacza się ponownie wysoką energetycznie wartością.
Wyniki przeprowadzonych badań medycznych potwierdzają wzmacniające działanie informowanej wody na układ energetyczny oraz cały organizm. Wielu lekarzy leczących swoich pacjentów również ziołami i środkami homeopatycznymi rozpoznało znaczenie energetyzowanej wody i proponuje swoim pacjentom regularne picie jej także w domu.

Więcej energii = coraz lepsze samopoczucie
Pijąc ożywioną ożywioną z pomocą naszego urządzenia wodę można odczuć polepszenie się stanu samopoczucia. Układ energetyczny jak
i proces przemiany materii zostają pobudzone,
a system odpornościowy i proces odtruwania wsparte. Wielu użytkowników odczuwa świeżość
i dopływ energii.
W początkowej fazie odtruwania organizmu może dojść sporadycznie do krótkotrwałego odczucia zmęczenia, jest to jednak pozytywny sygnał wysłany przez ciało na znak, że proces detoksykacji jest w toku. Jednak uczucie dyskomfortu szybko mija. W tym dniu można zmniejszyć ilość pitej "poinformowanej" wody. Osobom niezwykle wrażliwym proponujemy picie w tej początkowej fazie litr energetyzowanej wody dziennie a gdy organizm oczyści się stopniowo podnosić dzienna dawkę witalności.

Jak funkcjonuje QuintDrink?
Nasze urządzenie niesie zapisane w nim cyfrowo widma częstotliwości (ang.: Frequenz Spectrums) skał plutonicznych, minerałów, kamieni szlachetnych, kolorów oraz różnych naturalnych i homeopatycznych substancji. Te drgania są zestawione ze sobą w "informacyjne akordy" stając się energetycznymi recepturami. Takie "akordy energetyczne" zostają nanoszone z pomocą słabo pulsującego pola magnetycznego na wodę. Metoda XXI wieku, której ojcem jest austriacki lekarz, doktor nauk med. Christian Steiner.

Rewolucyjna wprost technologia
W porównaniu z konwencjonalnymi urządzeniami używanymi do rewitalizacji wody reklamowanymi na rynku, QuintDrink stanowi wręcz rewolucyjną innowację:
trwała jakość: Technologia cyfrowa w porównaniu z konwencjonalnymi, analogowymi sposobami zapisywania informacji w urządzeniach do rewitalizacji wody ma tę zaletę, że informacje pozostają "zapamiętywane" przez bardzo długi okres czasu nie tracąc swej jakości. Napoje energetyzowane nawet po 10 latach będą odznaczać się tą samą wartością energetyczną jak za pierwszym razem.

Powszechne zastosowanie
Zamiast jednego tylko wcześniej ustalonego, energetyzującego programu, QuintDrink oferuje standardowo 5 receptur, które mogą być użyte w zależności od potrzeb, a dodatkowo
menu może zostać indywidualnie poszerzone
To znaczy, że oprócz standardowych programów użytkownik może uzupełnić swój QuintDrink system posługując się specjalnymi chipowymi kartami, które zawierają albo ogólne programy (na przykład w celu poprawienia wydajności dla sportowców wyczynowych), albo indywidualne receptury drgań (recepty informacyjne), proponowane przez terapeutę-holopatę.Wszechstronna możliwość użytkowania
Oprócz wody energetyzowany może być każdy napój. Nawet przygotowane dania, sałatki, zupy czy żywność z puszek dla zwierząt mogą być energetyzowane. Jedynym wymogiem jest dodanie drobnej ilości wody, która jest nośnikiem pożądanej informacji. Pojemnik w którym informujemy wodę powinien być wykonany ze szkła lub ceramiki. Prosimy nie używać pojemników metalowych!

Kilka słów o holopatii - najnowszej gałęzi medycyny energetycznej i informacyjnej uzupełniającej postępowanie akademickie:
System QuintDrink jest oparty na zasadach medycyny holopatycznej (holistycznej). Jest to sprawdzona metoda medycyny komplementarnej posługującej się specjalnymi, cyfrowymi recepturami drgań w diagnostyce i terapii. Holopata leczy pacjenta na bazie rezonansu, używając do tego celu specyficznego spektrum drgań, które równoważą jego układ energetyczny i prowokują drzemiące w nim siły uzdrawiające do działania.

Receptury jako programy systemu QuintDrink opracowywane były na podstawie prawie dwudziestoletnich doświadczeń. I tak np. wszechobecny dziś elektrosmog spowodowany przez telefonię komórkową i transmisje satelitarne jest już wzięty pod uwagę. Uwzględnione zostały oczywiście także pestycydy i metale ciężkie. Każdy użytkownik systemu QuintDrink może sam przyrządzać sobie według potrzeb osobiste napoje energetyczne nabywając u autoryzowanego przedstawiciela firmy QuintSysteme GmbH optymalnie do swoich potrzeb kartę chipową. Jest to idealny sposób uzupełniania leczenia nie obawiając się jakichkolwiek negatywnych efektów ubocznych.

Obsługa:
Z pomocą systemu QuintDrink możecie Państwo błyskawicznie energetyzować i informować każdy napój.
1/ Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej z pomocą należącego do kompletu zasilacza, a następnie włączyć urządzenie.
2/ Teraz należy postawić na nim (w centrum obudowy) napój względnie danie, które ma zostać "poinformowane". Napój lub potrawa powinny znajdować się w szkle, ceramice, ewentualnie w pojemniku ze sztucznego tworzywa; nigdy nie z metalu.
3/ Naciskając na przycisk proszę wybrać pożądany program (albo umieścić receptę, czyli kartę chipową chipem do góry w czytniku znajdującym się po prawej stronie urządzenia).
4/ Teraz należy nacisnąć przycisk START w celu rozpoczęcia procesu witalizowania.
5/ Po upływie 10 sekund usłyszycie Państwo sygnał bip. Energetyczny drink jest gotowy! Na zdrowie!
Okres 10 sekund nanoszenia informacji przeznaczony jest na jeden litr substancji ciekłej.
Na wszelkie pytania chętnie odpowie autoryzowany partner firmy QuintSysteme i holoterapeuta
Roman Nacht 
Tel: +48 537 46 36 76

Urządzenie można wycierać wilgotnym materiałem, ewentualnie z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego. Nigdy nie należy zanurzać urządzenia ani zasilacza w wodzie!

Warunki gwarancji
W ciągu 24-ch miesięcy okresu gwarancyjnego (a w przypadku komercyjnego korzystania z urządzenia QuintDrink - 6 miesięcy) od daty zakupu, firma QuintSysteme GmbH naprawia wszystkie materialne i związane z produkcją wady, względnie wymienia urządzenie.
Nie są objęte gwarancją uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, zużyciem lub z powodu ingerencji osób trzecich.
Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych lub usterek, które obniżają znacznie wartość lub użyteczność urządzenia.
Okres naprawy urządzenia w ramach gwarancji nie powoduje automatycznego przedłużenia okresu gwarancji.
W kwestii dotyczącej gwarancji prosimy komunikować się telefonicznie lub pocztą elektroniczną firmą QuintSysteme GmbH.
Informacje kontaktowe znajdują się w niniejszej instrukcji.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
- Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego w zestawie.
- Należy zabezpieczyć urządzenie przed wilgocią i kurzem.
- Należy zabezpieczyć urządzenie przed oddziaływaniem wysokich temperatur i bezpośrednim wystawieniem na promienie słoneczne.
- Nigdy nie należy otwierać urządzenia. Ze względów bezpieczeństwa urządzenie zasilane prądem elektrycznym może być otwierane tylko przez autoryzowany personel usługowy firmy Quintsysteme. 
- Nie należy dokonywać zmian modyfikacyjnych, co może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Należy pozbyć się urządzenia w sposób przyjazny dla środowiska zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.

Parametry techniczne
Typ
QuintDrink


Moc wejściowa
3,6 W
Zasilacz zewnętrzny
AC 220-240V, 50Hz / Wtórne 12V DC 300 mA
Pobór prądu
300 mA max
Zakres temperatury
Działanie: 0°C do +40°C
Magazynowanie: 20°C do +60°C
Wilgotność powietrza
0 – 90%
Producent i dystrybutor
QuintSysteme für holopatische Medizin GmbH
Œ  -  Znak CE oznacza, że ​​produkt odpowiada europejskim przepisom i normom bezpieczeństwa, ochrony środowiska i ochrony konsumentów.


poniedziałek, 24 marca 2014

RYTMY KSIĘŻYCA WPŁYWAJĄ NA STAN ZDROWIA


O WŁAŚCIWYCH KONTAKTACH Z LEKARZAMI

Jeszcze wiele pracy czeka pionierów, zanim medycyna konwencjonalna (akademicka) nauczy się korzystania w całej pełni z wiedzy, o długofalowych rytmach występujących w przyrodzie. Praca ta nie będzie poległa na prowadzeniu badań i dokonywaniu odkryć, ponieważ sama wiedza już istnieje. Będzie raczej chodziło o to, żeby pokonywać opory - swoje własne jak i  te, na które napotyka się na zewnątrz. Potrzeba do tego odwagi i cierpliwości.

Oczywiście już same względy organizacyjne nie pozwalają przekładać operacji na jedynie korzystny termin, lecz w wielu sytuacjach - w przypadku ciężkich zabiegów, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, konieczności uniknięcia brzydkiej blizny itp. - przy odrobinie dobrej woli można uzgodnić z chirurgiem korzystny termin. Właśnie w takich przypadkach lekarze mogą korzystać z takich zasad. Pomocnym będzie kontrolowanie dat już zakończonych przypadków leczenia i operacji na podstawie danych pochodzących z szpitalnych kartotek. Jest to jedna z najlepszych metod potwierdzenia ważności tych reguł.

Istnieją już tu i ówdzie pionierzy - lekarze i terapeuci - gotowi przestrzegać owych kosmicznych praw, których doświadczenia uodporniły ich na czynione trudności i stawiany z zewnątrz tępy opór. Ludzie ci nie są już zaskoczeni, gdy pacjent prosi ich, aby zbadali krew w określonym czasie albo przesunęli termin zabiegu. Na razie stanowią wyjątki, ale jest to wielce obiecujący początek.

Co więc należy czynić, gdy już sami, na bazie osobistych doświadczeń nabraliście do tych kosmicznych reguł zaufania, jednak wasz lekarz nic jeszcze o istnieniu takich rytmów nie wie i zamierza przeprowadzić zabieg w niekorzystnym dla was momencie albo chce użyć jakichś środków w niewłaściwym czasie?
Wszystko tu zależy od waszego wyczucia. Jeśli czujecie, że lekarz potrafi wysłuchać powody świadczące o tym, iż należy przesunąć termin zabiegu, wówczas możecie zacytować mu słynną wypowiedź Hipokratesa*: "Nie operujcie części ciała znajdującej się pod wpływem tego znaku Zodiaku, przez który właśnie przechodzi Księżyc"; albo dać mu do przeczytania kopię niniejszego fragmentu mojej książki. Większość lekarzy zgodzi się przeczytać... Można wiec zaryzykować. Jeśli jednak lekarz odrzuci wniosek o przesuniecie terminu, to wcale nie znaczy, że nie możecie zmienić lekarza. Poproście go jednak o dokładne uzasadnienie odmowy, a następnie podejmijcie sami tak ważną decyzję. "Trudności" z przesunięciem terminu nie traktujcie jako powodu odmowy. Są one w większości przypadków jedynie pretekstem do niepoważnego traktowania rytmów natury oraz zdrowia pacjenta. [Primum non nocere, czyli przede wszystkim nie szkodzić - radził wspomniany już wyżej Hipokrates. Przyp. tłum.]Jeżeli jesteście absolutnie pewni, że lekarz mimo wszystko nie okaże zrozumienia dla faktycznych powodów waszej prośby o przesunięcie terminu operacji (niestety istnieją wciąż jeszcze i tacy lekarze), wówczas wiarygodne lub nawet zmyślone na poczekaniu powody rezygnacji z jego usług nie są najgorszym pomysłem. Należy w tym przypadku uspokoić sumienie, bowiem w tej sytuacji chodzi o najwyższe dobro - o wasze zdrowie.
Nie zapominajcie o fakcie, że lekarz może tylko towarzyszyć pacjentowi w pomaganiu sobie samemu. W waszym wnętrzu sami wiecie najlepiej  co  jest dla was dobre, a co nie. Często też pacjent zna przyczynę swojej choroby, bo przeważnie zbieramy to, co sami posialiśmy w przeszłości. Wielu z nas skusiło się na wygodę polegającą na odwracaniu głowy od prawdy albo stało się zbyt wygodnymi w rezultacie składając całą odpowiedzialność za swoje zdrowie w ręce lekarza. Przy takim nastawieniu żaden lekarz nie spełni waszych oczekiwań. Jego praca potrwa krótko i nie będzie to serdeczna pomoc". 
Fragment książki pt. Życie w harmonii z rytmami Księżyca
Autorzy: Johanna Paungger i Thomas Poppe
Z niemieckiego przełożył: Roman Nacht
Wydawnictwo KOS

*)"Przysięga Hipokratesa" składana przez lekarzy w starożytności, zawierała podstawy dzisiejszej etyki lekarskiej. Jej autorami byli uczniowie tego wielkiego lekarza, którzy należeli do grupy pitagorejczyków (stąd między innymi niechęć do przeprowadzania operacji na żywym organizmie). Samo sformułowanie podstawowych zasad etycznych zawodu lekarza jest o wiele starsze i wielu badaczy przypisuje je Imhotepowi, pierwszemu znanemu światu geniuszowi, najwyższemu kapłanowi boga Ra w Heliopolis, synowi pozaziemskiej istoty o imieniu Ptah i ziemskiej kobiety o imieniu Chrodu-ank.
Imhotep, Luwr. Paryż

Pierwotny tekst przysięgi był już kilkakrotnie zmieniany. W Polsce obowiązuje obecnie tak zwane Przyrzeczenie Lekarskie uchwalone przez Krajowy Zjazd Lekarzy. Czy starożytni giganci medycyny zgodziliby się z tekstem tego przyrzeczenia?...

Oto kilka fragmentów z tekstu pierwotnej przysięgi:
[...] Będę stosował zabiegi lecznicze wedle mych możności i zdolności ku pożytkowi chorych, broniąc ich od uszczerbku i krzywdy.
Nikomu, nawet na żądanie, nie podam śmiercionośnej trucizny, ani nikomu nie będę jej doradzał, podobnie też nie dam nigdy niewieście środka na poronienie. W czystości i niewinności zachowam życie swoje i sztukę swoją.
Nie będę kroił, nawet cierpiącego na kamień, lecz pozostawię to mężom, którzy rzemiosło to wykonują.[...]
Owo polskie Przyrzeczenie Lekarskie jest raczej wygodną i krótką interpretacją nawiązującą do t.zw. lekarskiej Deklaracji Genewskiej - czyli dba raczej o pozycję lekarza a nie pacjenta.