HOLOPATIA

HOLOPATIA

środa, 9 listopada 2016

MEDYCYNA ENERGETYCZNA - MEDYCYNA INFORMACYJNA     - Holopatia jest metodą komplementarnego, nieinwazyjnego leczenia. Jest najnowszą gałęzią medycyny energetycznej / informacyjnej. Ten dział medycyny XXI wieku ma na celu optymalizację systemów regulacyjnych organizmu, usuwanie zatorów w meridianach, aby tym samym aktywować proces samoleczenia organizmu na wszystkich płaszczyznach, co oparte zostało na niezliczonych testach przeprowadzonych przez doktora n.med. Christiana Steinera, twórcy medycyny holopatycznej, profesora Fritza-Alberta Poppa, odkrywcy biofotonów oraz modelu wielowymiarowego wszechświata stworzonego przez genialnego fizyka Bukharda Heima. Dusza i jej ciało to mikrokosmosy, cząstki makrokosmosu.

CZYM JEST MEDYCYNA ENERGETYCZNA / MEDYCYNA INFORMACYJNA?

   - Pojęcia medycyna energetyczna i medycyna informacyjna odnoszą się do formy diagnostyki i terapii, która opiera się na założeniu, że ciało jest kontrolowane nie tylko przez procesy biochemiczne i biofizyczne, nazywane przez medycynę Wschodu "energią życia" (Chi Chińczyków, Prana Hindusów... ).

   - Mimo iż medycyna holopatyczna od 1994 roku potwierdziła się w praktyce odnosząc przekonujące sukcesy, to - jak zresztą w przypadku wszystkich pozostałych procedur medycznych dotyczących regulacji swobodnego przepływu energii przez żywy organizm (jak na przykład akupunktura, homeopatia, kinezjologia, refleksologia etc.) - medycyna akademicka zwana konwencjonalną nie jest jeszcze na tyle dojrzała, aby ją uznać ze względu na jej energetyczny

i informacyjny charakter. Pod tym względem postawa klasycznej medycyny podobna jest postawie instytucji kościoła rzymsko-katolickiego, która twierdzi, że tylko ona jest jedyną drogą wiodąca do zbawienia. Inne kierunki samodzielnego myślenia traktowane są jako konkurencja. Metody energetyczne natomiast nie konkurują, lecz starają się uzupełnić leczenie ze strony akademickiej.

   - Chociaż zdobywane na przestrzeni tysięcy lat doświadczenia na polu medycyny energetycznej zajmującej się systemem regulacyjnym względnie system energetycznym człowieka świadczą same za siebie (na przykład akupunktura, akupresura), istnienie takiego systemu jest rozpatrywane z punktu widzenia medycyny konwencjonalnej jako niesprawdzone i dlatego - po prostu -odrzucane. Medycyna akademicka widzi w pozytywnych wynikach nieakademickich metod leczenia skutki nieświadomej, pozytywnej relacji między lekarzem a pacjentem. (Czy z powyższego wynika, że do takiej relacji nie dochodzi w przypadku nie energetycznych medyków?... A jeśli tak, to warto przebadać  d l a c z e g o?).
W związku z takim wrogim nastawieniem, takie metody leczenia, jak na przykład akupunktura, homeopatia, elektroakupunktura itp. są przez nią ignorowane.

   - Medycyna energetyczna posługuje się medycznymi indykacjami.
Te jednak nie powinny być rozumiane tu jako konkretne diagnozy prowokujące do inwazyjnego leczenia, lecz jako informacje potrzebne do zaaplikowania zoptymalizowanej, odpowiedniej pomocy energetycznej w celu stworzenia rezonansu i zharmonizowania pracy pozostałych systemów; zrównoważenia systemu regulacyjnego w organizmie pacjenta.
O ile jednoznacznie nie zaznaczono inaczej, określenia "leczenie" nie należy rozumieć tutaj w konwencjonalnym sensie medycznym, lecz oznacza ono zastosowanie widm drgań różnych substancji za pomocą słabych pól elektromagnetycznych, zgodnie z zasadami medycyny holopatycznej.

Poszczególne gałęzie medycyny energetycznej w Europie zrzeszają już tysiące terapeutów organizowanych w związkach zawodowych. 

http://www.daembe.de/hintergrund/fragen-zur-energiemedizin.html

http://www.daembe.de/ 

Obecnie w Chińskiej Republice Ludowej funkcjonuje wiele
państwowych uczelni medycznych,
na których akupunktura może stanowić główny kierunek studiów.


NAUKOWE ZNACZENIE MEDYCYNY ENERGETYCZNEJ

   - Świat się zmienia pomimo nonszalancji ze strony "starej gwardii twardogłowych", ponieważ zmienia się stopniowo stan świadomości milionów ludzi żyjących na Ziemi, a więc zjednoczone pole energetyczne. Zaobserwowano, że w ostatnich latach na całym świecie coraz więcej naukowców po przeprowadzeniu wstępnych badań publikuje informacje na temat mechanizmów i procedur medycznych znanych medycynie energetycznej. Tym samym rośnie liczba publikacji i prac na ten żywotny temat, które są dostępne w różnych językach.
W czerwcu 2005 roku NCCAM (National Center for Complementary and Alternative Medicine - Amerykańskie Narodowe Centrum Medycyny Komplementarnej i Alternatywnej), uznało medycynę energetyczną za piąty główny obszar ["fifth major area"] medycyny komplementarnej.

   - Wyniki przeprowadzonych ostatnio badań wskazują między innymi na następujące fakty:
> W skład ludzkiego organizmu wchodzi system energetyczny, który jest reprezentowany między innymi przez meridiany akupunktury.
> System energetyczny reaguje na wpływy elektromagnetyczne o bardzo niskiej intensywności, a zatem może wywołać fizjologiczne mechanizmy w regulacji przepływu energii.
> System energetyczny może różnie reagować na różne elektromagnetyczne  wzorce częstotliwości.
> Reakcja ta może być stosowana, między innymi, w celu wyszukiwania obciążeń systemu energetycznego (co właśnie w holopatii nazywamy analizą energetyczną), jak również 
w celu korygowania błędów (w medycynie holopatycznej - terapia energetyczna).
> Mamy tu możliwość nanoszenia elektromagnetycznych wzorców na substancje nośne (ciecze i ciała stałe), a tym samym zmieniać ich jakość energetyczną.

   - Program oraz urządzenia stanowiące rozwiązania holopatyczne - jeśli chodzi o plagi XXI wieku (radioaktywność, elektromagnetyczny smog, negatywne promieniowanie geopatyczne itd.) opierają się na tych właśnie założeniach. 
Przenoszenie wzorców energetycznych częstotliwości na falach elektromagnetycznych w celach diagnostycznych i / lub terapeutycznych określa się mianem medycyny informacyjnej.
Dlatego oba pojęcia - medycyna energetyczna jak i medycyna informacyjna - oznaczają to samo - czyli formę terapii, w której wpływa się na energetyczny system regulacji ciała za pośrednictwem słabych wzorców elektromagnetycznych. W związku z tym  medycyna energetyczna
i informacyjna są często używane zamiennie.

CO DOKŁADNIE ROZUMIEMY W MEDYCYNIE HOLOPATYCZNEJ
JEŚLI CHODZI O ANALIZĘ ENERGETYCZNĄ I ENERGETYCZNĄ TERAPIĘ?

    - Holopatia, której twórcą jest dr n.med. Christian Steiner wychodzi z założenia, że na system energetyczny organizmu można wpływać posługując się pewnymi informacjami elektromagnetycznymi, a zwłaszcza drganiami widm rzeczywistych substancji. Jest to niekwestionowany naukowo fakt, że każda substancja stałe transmituje tak zwany szum termiczny. Ten szum zawiera - zgodnie z zasadami medycyny energetycznej - specyficzną informację
o konkretnej substancji, na którą reaguje system energetyczny ciała.
Austriacka firma Quint Systeme opracowała metodę, dzięki której widma szumu konkretnej substancji mogą być zapisywane cyfrowo w komputerowej bazie danych i - w razie potrzeby - dostarczane pacjentowi. W trakcie przeprowadzania analizy energetycznej (badania, testów) takie widma substancji są klientowi przekazywane w celu stwierdzenia, czy i w jaki sposób system energetyczny człowieka na nie reaguje. W ten sposób powstaje lista istotnych dla danego pacjenta widm substancji. W trakcie zabiegu energetycznego - w oparciu o wyniki analizy - po odpowiedniej, komputerowej klasyfikacji, odpowiednie widma z bazy danych substancji zostają ze sobą łączone w akord i dostarczone bezpośrednio do organizmu odbiorcy.
Zgodnie z ustaleniami medycyny holopatycznej można w ten sposób wpłynąć pozytywnie na system energetyczny i aktywować siły samouzdrawiające organizm. Zdrowie przecież wypływa z wnętrza duszy, a nie wpływa z zewnątrz. Z zewnątrz można jedynie te procesy pobudzać.