HOLOPATIA

HOLOPATIA

czwartek, 13 lutego 2020

CHEMIOTERAPIA MOŻE PROWOKOWAĆ ZWIĘKSZENIE SIĘ LICZBY NOWOTWORÓW

_ Jak podaje dr Rath Health Foundation:
- Pomimo postępów w zrozumieniu rozwoju raka i jego rozprzestrzeniania się, konwencjonalna metoda leczenia choroby niewiele się zmieniła. 
- Przez kilka ostatnich dziesięcioleci głównymi opcjami leczenia pacjenta z rakiem były zabiegi chirurgiczne, chemioterapia i / lub radioterapia. 
- Chociaż dostępne są nowsze leki chemioterapeutyczne, wskaźnik zgonów z powodu raka wciąż rośnie. 
- Każda z obecnych opcji leczenia wiąże się z nieodłącznym ryzykiem i skutkami ubocznymi, a większość pacjentów
z rakiem poddaje się kombinacji tych opcji...
To poddanie się stanowi przyczynę, po której nadejdą konsekwencje, a potem słyszymy: ale przecież pan doktor powiedział...

niedziela, 9 lutego 2020

BŁĘDY SZTUKI MEDYCZNEJ i bolesne skutki- Okazuje się, że zjawisko nazywane przez prawników „błędem sztuki medycznej” nie występuje bynajmniej sporadycznie.
- Zjawiska zwane „jatrogennymi schorzeniami” – szkody zdrowotne spowodowane popełnieniem przez medyków błędów medycznych dotyczą już więcej niż co dziesiątego pacjenta, co oznacza że ponad jeden na 10 pacjentów zostaje poszkodowany z powodu błędu w sztuce lekarskiej.
- Jak pokazują wyniki przeprowadzonych nowych badań prawie połowie tych incydentów można zapobiec.
- Np. w badaniu opublikowanym w magazynie British Medical Journal naukowcy podają, że urazy w wyniku popełnionych „błędów medycznych”, których można uniknąć, dotyczą około 5% pacjentów
i wzywają do opracowania strategii pozwalających unikać takich szkód.
(O poszczepiennych powikłaniach na razie nie ma tu mowy).
- Naukowcy ci przeprowadzili meta analizę 70 różnych badań obejmujących łącznie 337 025 pacjentów którzy doznali urazu niezwiązanego ich wcześniejszym stanem medycznym w placówce ochrony zdrowia od stycznia 2000  do stycznia 2019 roku.
- Zgodnie z ustaleniami 28 150 pacjentów doznało szkód powiązanych
z udzieloną „opieką” medyczną, z których 15 419 okazały się „błędami” sztuki medycznej których można było uniknąć. Jak widać pewne pojęcia których używamy nie są odpowiednimi pojęciami.
- Spośród tych obrażeń 49% zakwalifikowano jako „łagodne”, 46% jako umiarkowane a 12% jako poważne, co oznacza, że pacjent został na stałe okaleczony lub zmarł w wyniku „leczenia” zwanego postępowaniem.
- Naukowcy stwierdzili, że najczęstsze rodzaje popełnianych błędów, którym można zapobiec są związane
z terapeutycznymi lekami oraz inwazyjnymi procedurami medycznymi i chirurgicznymi i stanowią 49% możliwych do uniknięcia obrażeń.
- Około 16% urazów było związanych z diagnozą
i zakażeniami nabytymi w placówkach opieki zdrowotnej.
- Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) urazy spowodowane „błędami w sztuce lekarskiej są czternastą
w kolejności przyczyną globalnych szkód zdrowotnych
w porównaniu z takimi chorobami jak gruźlica i malaria.
- Pomyłki lekarskie nie tylko sprawiają pacjentom ból
i cierpienie, ale nawet są przyczyną śmierci.
- Przeprowadzone badania wykazują, że kosztują one służbę zdrowia od 17 do 29 miliardów dolarów rocznie!(http//tinyurl.com/2xs4fau)

sobota, 8 lutego 2020

NAWET "CHICAGO TRIBUNE" ODŁOSIŁ, ŻE PROMIENIOWANIE TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH JEST SZKODLIWE DA ZDROWIA


- Te wiadomości nie pochodzą tym razem z "alternatywnych źródeł", lecz to znany, chicagowski dziennik przetestował szereg telefonów komórkowych pod kątem promieniowania, telefonów działających dzięki częstotliwościom radiowym, które są bardzo szkodliwe dla zdrowia.
- Pisząc te słowa wspominam komunikaty "ojca" medycyny holopatycznej, doktora Christiana Steinera, który już
w latach 1990 informował europejskie ministerstwa zdrowia
 tych prawnie dopuszczonych częstotliwościach i o ich wybitnej szkodliwości dla zdrowia ludzi i zwierząt.
Wyniku testów przeprowadzonych przez dziennik "Chicago Tribune" potwierdziły obecnie te długoletnie alarmy.
- Amerykańska Federalna Komisja Łączności FCC) wszczęła w końcu w tej sprawie dochodzenie Pod wanną napełnioną specjalną, przezroczystą cieczą symulującą ludzką tkankę umieszczono Smartfone Phone 7 firmy Apple i nastawiono na działanie pełną mocą. 
- Po naciśnięciu przycisku ramię robota włączyło się do akcji
i zanurzyło w wannie cienką sondę, która przez okres 18 minut  mierzyła ilość promieniowania o częstotliwości radiowej wchłoniętej przez ciecz symulującą ludzką tkankę.
- Ten test, przeprowadzony zgodnie z wytycznymi
w akredytowanym laboratorium przyniósł niepożądany wynik z punktu widzenia radiotelefonii...
- Pomiar ekspozycji na dopuszczone prawnie promieniowanie o częstotliwości radiowej z aparatu Phone 7  - jednego z najczęściej kupowanych smartfonów przekraczał dopuszczalny limit bezpieczeństwa ponad dwukrotnie
w stosunku do tego, co firma Apple zgłosiła federalnym organom regulacyjnym na postawie własnych badań.
- Dziennik "Chicago Tribune" zlecił przetestowanie jeszcze trzech, zupełnie nowych aparatów  serii Phone 7 i te tak samo przekroczyły limit ekspozycji.
- Koniec końców przetestowano 11 modeli produkowanych przez cztery firmy osiągając różne wyniki.
- Testy, zlecone przez chicagowski dziennik stanowią jedno
z najbardziej przekrojowych, niezależnych badań tego rodzaju, zaś ich wyniki podają w wątpliwość zapewnienia co spełnienia przez telefony komórkowe norm bezpieczeństwa ustanowionych w celu ochrony zdrowia społeczeństwa.
- Po przejrzeniu laboratoryjnych testów zleconych przez Chicago Tribune FCC oświadczyła, że teraz przeprowadzi własne testy (co rzadko się zdarza).
http://tinyurl.com/y3jl2z7v