HOLOPATIA

HOLOPATIA

poniedziałek, 29 sierpnia 2022

dobre wieści>>> DEKLARACJA BARLETTY - NATURALNE ZDROWIE I PROFILAKTYKA POWINNY BYĆ UZNANE JAKO PRAWO CZŁOWIEKA

Barletta, Włochy, 19 października 2014

19 października 2014 roku w południowych Włoszech
w historycznym mieście Barletta miało miejsce pamiętne wydarzenie. Zwracając się do publiczności i ludzi na całym świecie, dr Matthias Rath wygłosił przemówienie,w którym nakreślił fundamenty przyszłego systemu profilaktycznej opieki zdrowotnej. Domagając się powstrzymania potężnych interesów korporacyjnych przed narzucaniem 
ludziom na całym świecie „biznesu z chorobami”, dr Rath opisał unikalne
i imponujące strategie, które pozwolą ludzkości uwolnić się od obecnego dyktatorskiego systemu opieki zdrowotnej.
Wstęp
- Dziś, na początku trzeciego tysiąclecia, my, ludzie na całym świecie, mamy możliwość i odpowiedzialność za zmniejszenie
 i w dużej mierze wyeliminowanie chorób, które nawiedzały ludzkość od samego początku, w tym chorób układu krążenia i raka.
- W ciągu ostatniego stulecia poczyniono ogromne postępy
w dziedzinie zdrowia ludzkiego. Mimo to współczesne, najpowszechniejsze choroby utrzymują się nadal jako epidemie. - Zdrowie ludzkie jest zakładnikiem. To status quo w skali globalnej – w jego centrum znajduje się farmaceutyczny przemysł inwestycyjny, który jako swój rynek docelowy zdefiniował szeroko rozpowszechnione choroby i który rozwija się dzięki ich kontynuacji.
- Światowa Organizacja Zdrowia i inne organy Organizacji Narodów Zjednoczonych określiły optymalny stan zdrowia jako jeden z największych celów społecznych do osiągnięcia przez ludzkość. Jednak pomimo wielu deklaracji, owym międzynarodowym organizacjom nie udało się osiągnąć tego celu. Wynika to z ich zależności od interesów korporacyjnych oraz z faktu, że nie było naukowego uzasadnienia, które pozwoliłoby ludziom na całym świecie wspierać i pomagać
w realizacji wielkiego celu: „zdrowie dla wszystkich”.
- Ośmielone tymi faktami, korporacyjne status quo ogłosiło ekonomiczną wojnę przeciwko ludzkości, która ma być prowadzona na polu bitwy o ludzkie zdrowie.
- Mówi się nam, że przez następne półtorej dekady będziemy musieli wydać prawie 50 bilionów dolarów na samo leczenie chorób układu krążenia, raka, cukrzycy, chorób psychicznych
i chorób układu oddechowego. Kwota ta w zasadzie równa się sumie produktów krajowych brutto niemal całego świata, wyłączając tylko Stany Zjednoczone i Chiny.
- W tej sytuacji my, ludzie na całym świecie, mamy wybór: albo pozwolimy temu i wszystkim przyszłym pokoleniom ludzkości stać się ekonomicznie uzależnionymi od biznesu inwestycyjnego z chorobami i być kontrolowanym przez jego politycznych interesariuszy – albo przejmiemy odpowiedzialność teraz przez stworzenie nowego systemu opieki zdrowotnej zorientowanego na profilaktykę dla ludzi i przez ludzi.
„Podstawą dobrego zdrowia fizycznego jest dobry stan odżywienia. Na stan odżywienia bezpośredni wpływ mają składniki spożywanych przez nas pokarmów.
- Dobry stan odżywienia zależy od spożywania odpowiednich ilości i odpowiedniej różnorodności bezpiecznej, dobrej jakości żywności, aby zaspokoić nasze indywidualne potrzeby żywieniowe”.Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)
- Hipokryzja: W tym samym czasie, gdy te oświadczenia są wydawane przez FAO/ONZ, ta właśnie instytucja jest siłą napędową wysiłków lobby farmaceutycznego Patrz:>>>
Codex Alimentarius” na rzecz
zakazu naturalnych terapii na całym świecie.
- Nowy system opieki zdrowotnej musi być budowany oddolnie. Zaczynając na poziomie społeczności, a ostatecznie osiągając poziom krajowy i międzynarodowy, muszą być tworzone
i kontrolowane przez ludzi dla ludzi nowe, efektywne struktury opieki zdrowotnej. Należy stworzyć nowe zawody medyczne specjalizujące się we wszystkich aspektach medycyny naturalnej, żywieniowej i innych form medycyny prewencyjnej oraz podstawowej opieki zdrowotnej. Tylko w ten sposób można przezwyciężyć obecny monopol na opiekę zdrowotną, kontrolowany przez korporacje i bezduszny biznes.
- Ostatecznie konieczne jest utworzenie nowego organu międzynarodowego, który zastąpi obecną strukturę Światowej Organizacji Zdrowia, która zawiodła w swojej misji zapewniania zdrowia wszystkim ludziom i okazała się niemożliwa do zreformowania ze względu na bliskie powiązania z interesami  obecnego establishmentu  (status quo).
- Podejmując historyczne zadanie zbudowania nowego, zorientowanego na profilaktykę systemu opieki zdrowotnej, przyjmujemy każdego, kto podziela te cele i zobowiązuje się do położenia kresu uzależnieniu ludzi na całym świecie od obecnego monopolu zdrowotnego biznesu inwestycyjnego z chorobami.
Siłami napędowymi tej historycznej transformacji są miliony laików na całym świecie, którzy kwalifikują się w różnych sektorach zdrowia naturalnego i angażują się jako aktywni architekci systemu opieki zdrowotnej zorientowanego na profilaktykę. Są one wspierane i uzupełniane przez pracowników służby zdrowia z dziedziny zdrowia naturalnego opartego na nauce i dowodach.
- Wreszcie, do tej historycznej transformacji dołączy coraz większa liczba lekarzy medycyny konwencjonalnej, którzy dostrzegają impas medycyny konwencjonalnej w wielu dziedzinach zdrowia i zdają sobie sprawę, że oni również stali się ofiarami systemu szkolenia medycznego, który degraduje zawód lekarza, zasadniczo redukując ją do siły sprzedaży w branży inwestycji farmaceutycznych.
Uzasadnienie tego priorytetu można wywnioskować
z przekonującą logiką.
- Nowy, globalnie zrównoważony system opieki zdrowotnej można osiągnąć tylko w oparciu o następujące kroki:
- Po pierwsze, musimy zidentyfikować i zrozumieć procesy biologiczne w najmniejszej jednostce naszego ciała, w której określa się zdrowie i chorobę – poziom miliardów komórek tworzących nasze ciało.
- Po drugie, musimy zidentyfikować niedobór mikroelementów jako najczęstszą przyczynę nieprawidłowego funkcjonowania komórek. Witaminy, minerały i inne mikroelementy pochodzenia roślinnego są związkami bioaktywnymi, które zapewniają niezbędną bioenergię każdej komórce naszego ciała i działają jako katalizatory tysięcy reakcji metabolicznych.
Optymalne dzienne spożycie tych mikroelementów jest niezbędne, aby zapobiec nieprawidłowemu funkcjonowaniu komórek, a tym samym zatrzymać rozwój choroby.
To jest podstawa medycyny komórkowej.
- Po trzecie, musimy określić, gdzie możemy znaleźć te niezbędne mikroelementy w przyrodzie. Zdecydowana większość z nich zawarta jest w owocach, warzywach i roślinach rosnących
w naszych ogrodach i na polach.
To proste, logiczne uzasadnienie toruje drogę do naturalnej kontroli najczęstszych współczesnych chorób.

r. Aleksandra Niedzwiecki, kierowniczka badań Instytutu Badawczego Dr Ratha
i dr. M. Waheed Roomi
Jednym z celów jest udowodnienie wpływu mikroelementów na zdrowie człowieka.

- Obecnie skonstatowano, że wiele przewlekłych schorzeń jest bezpośrednio spowodowanych lub przynajmniej związanych
z niedoborem mikroelementów w diecie. Obejmują one tak rozpowszechnione choroby, jak miażdżyca, będąca podstawową przyczyną zawałów serca i udarów; niewydolność serca; niemiarowość; cukrzycowe problemy z krążeniem; osteoporoza
i wiele innych. 
- W ciągu ostatniego stulecia przyznano pół tuzina nagród Nobla za rolę witamin i innych mikroelementów we wzmacnianiu układu odpornościowego i pomaganiu w walce z wieloma chorobami zakaźnymi.
- Wielkie korzyści zdrowotne ze spożywania mikroelementów tłumaczy się tym, że są one bioaktywnymi składnikami roślin.
Co więcej, 
przez tysiąclecia rośliny były głównym źródłem pożywienia dla naszych przodków. W ten sposób metabolizm naszego organizmu stał się dziś zależny od zbilansowanego
i optymalnego spożycia owoców i warzyw.
Dlatego wiedza o zawartości mikroelementów w roślinach musi stać się kluczowym elementem każdego programu edukacyjnego w kierunku systemu profilaktyki zdrowotnej. Wiedza na temat zawartości witaminy C w owocach cytrusowych, zawartości polifenoli w zielonej herbacie czy mikroelementów zawartych
w słodkich ziemniakach, roślinach kapustnych, winogronach
i wielu innych roślinach oraz ich roli 
w optymalizacji metabolizmu komórkowego, tworzy decydujące powiązania między medycyną żywieniową a medycyną komórkową.
- Skuteczny, profilaktyczny system opieki zdrowotnej musi zburzyć wszelkie pozostałe sztuczne bariery między odżywianiem a zdrowiem oraz między medycyną a rolnictwem.
-Najskuteczniejsze leki dla przyszłego systemu opieki zdrowotnej uprawiane są w naszych ogrodach, na gruntach uprawnych 
w naszych społecznościach oraz na polach naszych gospodarstw.
- Owoce i warzywa, które sadzimy i spożywamy, są uprawiane ekologicznie i są wolne od pestycydów i GMO.


Instytut Badawczy Dr Ratha w Kalifornii: zatrudnia światowej klasy naukowców
z dziedziny medycyny, biochemii, biologii komórkowej, toksykologii i żywienia.

- Chociaż medycyna żywieniowa i komórkowa stanowią naukową podstawę skutecznego zapobiegania chorobom, są one uzupełniane przez inne dobrze znane środki profilaktyki zdrowotnej. Obejmują one inne naturalne podejścia do zdrowia, promowanie zdrowego stylu życia, sposoby zmniejszania stresu w miejscu pracy, zobowiązanie do zapewnienia czystego powietrza i wody oraz inne środki promujące zapobieganie chorobom.

Edukacja i uczestnictwo ludzi są kluczowymi elementami składowymi profilaktyki zdrowotnej

- Podstawowym budulcem nowego, zorientowanego na profilaktykę systemu opieki zdrowotnej są edukacja
i uczestnictwo ludzi. Sztuczny podział m między naszą żywnością
a naszym zdrowiem jest ważnym powodem powszechnego analfabetyzmu zdrowotnego wśród ludzi na świecie
.
Ten 
zdrowotny analfabetyzm  nie jest zbiegiem okoliczności, lecz warunkiem wstępnym kontynuacji obecnego „biznesu inwestycyjnego z chorobami”.
- Lekceważenie zasadniczej roli mikroelementów w zdrowiu człowieka było również głównym powodem, dla którego zawiodły wszystkie deklaracje Światowej Organizacji Zdrowia i innych organizacji ONZ głoszące globalną potrzebę profilaktyki
i podstawowej opieki zdrowotnej. Bez realnej koncepcji naukowej te proklamacje pozostały puste i musiały zawieść.
Obecnie ludzie na całym świecie szybko poznają fakty naukowe
i przekonującą logikę medycyny żywieniowej i komórkowej. Dzięki temu będą mogli w dużej mierze uwolnić się od ciężaru najczęstszych współczesnych chorób i aktywnie uczestniczyć
w budowie systemu opieki zdrowotnej ukierunkowanej na profilaktykę.  Cechami charakterystycznymi tego globalnego ruchu na rzecz wyzwolenia zdrowia są:
Świadomość. Musimy uświadomić ludziom na całym świecie impasy obecnego systemu opieki zdrowotnej i pilną potrzebę opracowania alternatyw. Dążenie do „zdrowia” w życiu człowieka nie może już ograniczać się do tych chwil, gdy jest chory i potrzebuje lekarza lub szpitala. Co najważniejsze, musimy zdać sobie sprawę i uświadomić sobie, że zdrowie nie jest nam dane ot tak sobie jako samo przez się zrozumiałe zjawisko; sami musimy podjąć działania, aby zdrowie stało się prawem człowieka.
Edukacja. Drugą cechą wyzwolenia zdrowotnego jest „edukacja”. Nie możemy już delegować naszego zdrowia na inny zawód lub instytucję. Musimy w sposób kompleksowy wziąć odpowiedzialność za własne zdrowie, rozpoznając najczęstsze  przyczyny chorób oraz jak w bezpieczny i skuteczny sposób im zapobiegać. Ta edukacja jest procesem ciągłym przez całe nasze życie.
Wzmocnienie. Solidna edukacja zdrowotna tworzy „wzmocnienie”. Dzięki ciągłej edukacji i coraz większej wiedzy
w zakresie medycyny naturalnej, żywieniowej, komórkowej
i innych form medycyny prewencyjnej będziemy w stanie podejmować lepsze decyzje dotyczące zdrowia
 -  własnego i innych.
i innych. Przekazując innym ratujące życie informacje na temat zdrowia, stopniowo stajemy się „nauczycielami zdrowia”.
Udział. I wreszcie, z mocy wiedzy, rośnie w nas pragnienie „uczestnictwa” – pilna potrzeba wzięcia aktywnej roli
w przezwyciężaniu impasów obecnej opieki zdrowotnej. 

Tylko jeśli my, ludzie, weźmiemy odpowiedzialność w naszych społecznościach i poza nimi, będziemy w stanie stworzyć nowy system profilaktycznej opieki zdrowotnej na poziomie krajowym i osiągnąć ostateczny cel „zdrowia dla wszystkich” na skalę światową. Udział ludzi w budowaniu nowego systemu profilaktyki ochrony zdrowia jest prawem i obowiązkiem każdego odpowiedzialnego obywatela.

Permakultura pozwala nam projektować nasze środowiska w najzdrowszy, najbardziej regeneracyjny sposób, integrując wszystkie składniki naszego ekosystemu i szanując wzorce i rytmy natury.
Kluczowe elementy systemu profilaktycznej opieki zdrowotnej
- Kluczowym elementem w budowaniu przyszłego, zorientowanego na profilaktykę systemu opieki zdrowotnej jest udział ludzi świata w planowaniu, realizacji i kontroli własnej opieki zdrowotnej. Miliony ludzi, wzmocnionych wszechstronną edukacją w zakresie profilaktyki zdrowotnej, stają się teraz architektami tego nowego systemu. Budowanie tej nowej globalnej opieki zdrowotnej jest procesem stopniowym. Kamieniami milowymi są:
Zdrowa społeczność: Po pierwsze, musimy stworzyć zdrową społeczność. Koordynowani przez lokalne ośrodki informacji zdrowotnej, ci architekci zdrowia upewniają się, że przełomowe odkrycia w zakresie zdrowia żywieniowego i komórkowego oraz możliwość poprawy zdrowia i ratowania życia dotrą do każdego członka społeczności. Budują sieć zaangażowanych obywateli, którzy pomagają we wdrażaniu programów podstawowej opieki zdrowotnej w celu poprawy zdrowia w społeczności. Podstawowa opieka zdrowotna jest definiowana jako podstawowa opieka zdrowotna dostępna dla członków społeczności poprzez udział całej społeczności.
Zdrowy Naród: Drugim kamieniem milowym na drodze do nowego globalnego systemu opieki zdrowotnej jest zdrowy naród. Suma wszystkich działań lokalnych i regionalnych ostatecznie przyczyni się do nowego podejścia do opieki zdrowotnej na poziomie krajowym i pomoże stworzyć zdrowy naród. Przekierowanie krajowego systemu opieki zdrowotnej na profilaktykę chorób jest kamieniem milowym w historii każdego narodu.
Profilaktyczna opieka zdrowotna będzie promowana na każdym szczeblu podejmowania decyzji politycznych. Systemy ubezpieczeń zdrowotnych będą promować zdrowie żywieniowe
i komórkowe, a także inne podejścia do profilaktyki zdrowotnej. Zmniejszy to koszty opieki zdrowotnej dla osób fizycznych, sektora publicznego i korporacji, stymulując w ten sposób zatrudnienie i wzrost gospodarczy.
Pieniądze podatników zostaną przeznaczone na publiczne
i prywatne badania, które koncentrują się na zapobieganiu
i eliminowaniu chorób. Powstaną nowe uniwersytety i instytuty badawcze w celu przyspieszenia transformacji krajowych systemów opieki zdrowotnej w kierunku skutecznego, przystępnego cenowo i zrównoważonego podejścia zapobiegawczego.

- Wśród tych wszystkich cech charakterystycznych historycznej transformacji kluczem jest edukacja na temat zdrowia naturalnego, żywieniowego i komórkowego. Edukacja ta będzie prowadzona na kilku poziomach:
- Istnieje już globalny poziom edukacji zdrowotnej:
Internet i sieci społecznościowe online umożliwią edukację zdrowotną
i komunikację na temat skutecznego zdrowia naturalnego
w niespotykanych dotąd wymiarach, docierając do każdego zakątka planety. Uczniowie tych programów online mogą dzielić się swoimi doświadczeniami na pięciu kontynentach i zostać nauczycielami naturalnej profilaktyki zdrowotnej we własnych społecznościach
– niezależnie od tego, czy ich społeczność jest dużym miastem, czy wsią
w lesie deszczowym.
Na poziomie lokalnym tej inicjatywy zdrowotnej 
edukacji  kluczowym elementem jest tworzenie społecznościowych ośrodków informacji zdrowotnej. Ludzie młodzi i starzy, którzy dostrzegają potrzebę natychmiastowej zmiany w globalnej opiece zdrowotnej, zjednoczą się, aby stworzyć takie ośrodki w swoich społecznościach. W niektórych krajach centra te będą przypominać sklepy. Alternatywnie ośrodek może być po prostu małą chatką pośrodku szkolnego lub społecznego ogrodu. Niezależnie od tego, kluczową funkcją tych ośrodków jest oferowanie informacji, edukacji i konsultacji na temat zdrowia naturalnego, żywieniowego i komórkowego oraz o zapierających dech w piersiach perspektywach medycyny prewencyjnej.
Te społeczne ośrodki informacji zdrowotnej są połączone
za pośrednictwem sieci społecznościowych i partnerstw międzynarodowych, które umożliwiają wymianę informacji ponad barierami narodowymi, społecznymi i etnicznymi– zwłaszcza wśród młodych ludzi.

Zainteresowani  studiują temat komórkowego zdrowia
na kursie zorganizowanym w Mediolanie we Włoszech.
Kluczowe elementy systemu profilaktycznej opieki zdrowotnej

- Kluczowym elementem w budowaniu przyszłego, zorientowanego na profilaktykę systemu opieki zdrowotnej jest udział ludzi świata w planowaniu, realizacji i kontroli własnej opieki zdrowotnej. Miliony ludzi, wzmocnionych wszechstronną edukacją
w zakresie profilaktyki zdrowotnej, stają się teraz architektami tego nowego systemu. Budowanie tej nowej globalnej opieki zdrowotnej jest procesem stopniowym. Kamieniami milowymi są:
Zdrowa społeczność: Po pierwsze, musimy stworzyć zdrową społeczność. Koordynowani przez lokalne ośrodki informacji zdrowotnej, ci architekci zdrowia upewniają się, że przełomowe odkrycia w zakresie zdrowia żywieniowego
i komórkowego oraz możliwość poprawy zdrowia i ratowania życia dotrą do każdego członka społeczności. Budują sieć zaangażowanych obywateli, którzy pomagają we wdrażaniu programów podstawowej opieki zdrowotnej w celu poprawy zdrowia
w społeczności. Podstawowa opieka zdrowotna jest definiowana jako podstawowa opieka zdrowotna dostępna dla członków społeczności poprzez udział całej społeczności.
Zdrowy naród: Drugim kamieniem milowym na drodze do nowego globalnego systemu opieki zdrowotnej jest zdrowy naród. Suma wszystkich działań lokalnych
i regionalnych ostatecznie przyczyni się do nowego podejścia do opieki zdrowotnej na poziomie krajowym i pomoże stworzyć zdrowy naród. Przekierowanie krajowego systemu opieki zdrowotnej na profilaktykę chorób jest kamieniem milowym w historii każdego narodu.
Profilaktyczna opieka zdrowotna będzie promowana na każdym szczeblu podejmowania decyzji politycznych. Systemy ubezpieczeń zdrowotnych będą promować zdrowie żywieniowe i komórkowe, a także inne podejścia do profilaktyki zdrowotnej. Zmniejszy to koszty opieki zdrowotnej dla osób fizycznych, sektora publicznego i korporacji, stymulując w ten sposób zatrudnienie i wzrost gospodarczy.
Pieniądze podatników zostaną przeznaczone na publiczne i prywatne badania, które koncentrują się na zapobieganiu i eliminowaniu chorób. Powstaną nowe uniwersytety
i instytuty badawcze w celu przyspieszenia transformacji krajowych systemów opieki zdrowotnej w kierunku skutecznego, przystępnego cenowo i zrównoważonego podejścia zapobiegawczego.

- 
Zrównoważony rozwój i samowzmocnienie
Fakt, że kluczowe związki zapewniające zdrowie ludzkiemu organizmowi znajdują się
w roślinach, które zasadniczo mogą rosnąć wszędzie, pozwala systemowi opieki zdrowotnej opartemu na tej wiedzy zapewnić zdrowie ludziom na całym świecie.

Ale medycyna żywieniowa i komórkowa nie tylko wspierają globalną opiekę zdrowotną – wykracza poza to: są samonapędzające się. Stale poszerzana wiedza na temat prozdrowotnych właściwości roślin i zawartych w nich mikroelementów pozwoli na stopniową redukcję chorób przy jednoczesnym obniżeniu kosztów opieki zdrowotnej. Rosnąca akceptacja medycyny żywieniowej i komórkowej jako podstawy nowego systemu opieki zdrowotnej umożliwi nam zapewnienie skutecznej opieki zdrowotnej na całym świecie przy coraz niższych kosztach. Synergiczna suma korzyści zdrowotnych wynikających z optymalnego doboru roślin, nowych procedur rolniczych oraz nowych wyników badań nad zdrowiem komórkowym za pośrednictwem Internetu i sieci społecznościowych będzie napędzać wyzwalanie ludzkości od chorób w coraz szybszym tempie. Ta zasada ciągłego „osiągania większej ilości zdrowia przy niższych kosztach” jest unikalną cechą systemu profilaktyki zdrowotnej, który wspólnie budujemy.

Co więcej, globalne rozpowszechnianie tej opieki zdrowotnej opartej na odżywianiu znacznie zmniejszy zależność ekonomiczną rozwijającego się świata od krajów uprzemysłowionych. Znacznie zmniejszy się potrzeba importowania przez kraje rozwijające się drogich leków farmaceutycznych, które dziś duszą i tak już słabe gospodarki tych krajów.

Potrzeba alfabetyzacji zdrowia na świecie
Największym celem jednoczącym całą ludzkość na początku trzeciego tysiąclecia jest potrzeba alfabetyzacji zdrowia na świecie. W ciągu najbliższych lat informacja o tym, jakie rośliny są bogate w niezbędne mikroelementy, a które należy uprawiać, by walczyć z głodem i chorobami – jednocześnie dotrze do każdej społeczności i każdej wioski na świecie. W krajach rozwijających się, w których większość ludzi nadal nie potrafi czytać i pisać, nasza kampania globalnej edukacji zdrowotnej stanie się kampanią alfabetyzacji zdrowia. Przyniesie zdrowie, ale będzie również służyć celowi, jakim jest zapewnienie ludziom edukacji ogólnej i zwiększenie wskaźnika alfabetyzacji w tych krajach.

Głód, choroby i analfabetyzm były kluczowymi narzędziami, które cementowały zależność ekonomiczną rozwijającego się świata od świata uprzemysłowionego
i powiększały przepaść między bogatymi i biednymi narodami. Nasza kampania Alfabetyzacji Zdrowia na Świecie będzie najważniejszym środkiem w historii ludzkości w kierunku przezwyciężenia nierówności ekonomicznych i wreszcie pomoże ustanowić sprawiedliwość społeczną na naszej planecie.

Zapierająca dech w piersiach historyczna paralela naszej misji
Zapierającą dech w piersiach historyczną paralelą naszej misji jest przejście od średniowiecza do współczesności – pół tysiąclecia temu. W tym czasie zdecydowana większość ludzi żyła życiem pozbawionym umiejętności czytania i pisania, a tym samym była skazana na życie w skrajnej zależności.

Tłumaczenie książek z łaciny na języki mówione i ich masowa produkcja za pomocą nowo wynalezionej prasy drukarskiej doprowadziły do ​​bezprecedensowej eksplozji wiedzy. Powstało wiele nowych szkół i uniwersytetów, napędzających wiedzę we wszystkich dziedzinach życia – ostatecznie kończąc średniowiecze średniowiecze
 i wprowadzając czasy nowożytne. Potencjał intelektualny i gospodarczy uwolniony dzięki tym środkom zapewnił bezprecedensowe bogactwo ówczesnym ludziom, społecznościom i państwom.

Dzisiaj większość obszarów naszej planety została uwolniona od niemożności czytania i pisania – ale zasadniczo cały świat jest nadal zniewolony przez analfabetyzm
w odniesieniu do naszego zdrowia i naszego ciała. Logika medycyny żywieniowej
i komórkowej – którą może zrozumieć każdy, na całym świecie – uwalnia ludzi na naszej planecie od analfabetyzmu zdrowotnego.
Co więcej, paralelą z wynalezieniem prasy drukarskiej pięć wieków temu jest pojawienie się Internetu i rozwój sieci społecznościowych w naszych czasach. Bogactwo gospodarcze, które powstanie dzięki znacznej redukcji zachorowań – oraz dzięki stworzeniu skutecznego, zrównoważonego i ukierunkowanego na profilaktykę systemu opieki zdrowotnej w skali globalnej – będzie bezprecedensowe.
Ogromne sumy pieniędzy będą teraz dostępne, aby zająć się palącymi problemami ludzkości, w tym masowym bezrobociem, ochroną środowiska oraz wsparciem dla postępu gospodarczego i społecznego w krajach rozwijających się.
Ale ten milowy krok naprzód dla ludzkości nie nastąpi sam – musimy zorganizować!

Arthur Scgopenhauer 
<Cała prawda przechodzi przez trzy etapy. Początkowo, jest wyśmiewana.
następnie jest brutalnie zwalczana.
Koniec końców jest  akceptowana  jako rzecz oczywista.>
Jakie są następne kroki?
Z tej konferencji w Barletta we Włoszech wzywamy ludzi na całym świecie, pracowników służby zdrowia i naukowców, przedstawicieli korporacji w naszej społeczności, media w naszych krajach, kościoły i kongregacje w naszych rodzinnych miastach, interesariuszy politycznych w poziom lokalny, regionalny i krajowy – ale przede wszystkim wzywamy młodzież świata:

„Przyjdź i dołącz do nas w ratowaniu milionów istnień! Dołącz do nas w budowaniu swojego przyszłego świata – świata, w którym dzisiejsze choroby są zasadniczo nieznane!”

Zobowiązujemy się, że dołożymy wszelkich starań, aby szerzyć ratujące życie korzyści zdrowia żywieniowego i medycyny komórkowej oraz budować nowy, zorientowany na profilaktykę system opieki zdrowotnej dla naszej planety. Nie spoczniemy, dopóki ten nowy system opieki zdrowotnej nie dotrze do ostatnich zakątków świata. Od Amazonii po góry Himalajów, od faweli Ameryki Łacińskiej po miasteczka Afryki, nasze przesłanie dla świata jest jasne:
„Zdrowie jest dostępne dla wszystkich! Przyjdź i dołącz do nas już teraz!”

niedziela, 27 lutego 2022

ROZPOWSZECHNIANIE ZASAD MEDYCYNY KOMÓRKOWEJ Z MYŚLĄ O NIEDOŻYWIENIU , O ZŁYM STANIE ZDROWIA I BEZROBOCIU W MALAWI

Podczas gdy islamizowany świat Zachodu żyje otumaniony wirusem ogłupienia*,
organizowaną wędrówką, ludów i "rosyjskim niebezpieczeństwem" ludzie bazując na innym, praktycznym modelu myślenia uczą że można świadomie poprawiać
stan zdrowia, zlikwidować bezrobocie i stan niedożywienia.


Projekt Ruch Życia Malawi został uruchomiony we wrześniu 2020 r., po tym, gdy zainspirowała mnie lektura prac wykonanych w Ugandzie i zdecydowałam się rozpocząć kampanię w moim kraju poprzez założenie lokalnej organizacji pozarządowej, Fundacji Emmanuela.

- Zdecydowałam się na projekt oparty na społeczności, polegający na pokazach ogrodnictwa domowego, aby promować zdrowie poprzez uprawę bogatych
w mikroelementy naturalnych owoców, warzyw i roślin leczniczych do użytku domowego, zaś nadwyżki sprzedawane są w celu zwiększenia dochodów rodziny.
Projekt obejmuje wybór jednej rodziny w każdej z kilku małych społeczności
i nauczenie ich zasad medycyny komórkowej oraz znaczenia mikroelementów
w utrzymaniu dobrego zdrowia.
- Rodzinom pokazuje się, jak zbierać nasiona owoców, warzyw i roślin leczniczych, które są w stanie zakwitać w lokalnych warunkach. Poznają metody uprawy ściółki w szkółce i ogrodnictwa oraz sposoby ich pielęgnacji w sposób czysto naturalny,
w celu uzyskania plonów wolnych od chemii.
- W każdej wsi poszukuje się pomocy naczelnika, aby wybrać właściwą (jeśli chodzi o stan świadomości) rodzinę. Odbywa się to w porozumieniu z biurem rady powiatu odpowiedzialnym za opiekę społeczną rodzin. Rodziny te są tu niedożywione, ponieważ nie mogą sobie pozwolić na codzienny posiłek.
- Malawi to kraj śródlądowy, który graniczy z Mozambikiem, Zambią i Tanzanią,
z populacją około 19 milionów mieszkańców. Stopa bezrobocia jest wysoka
i wynosi 6 proc. Wskaźniki analfabetyzmu są również wysokie, co skutkuje ubóstwem tych, którzy nie mogą znaleźć pracy, aby się utrzymać.
- Domy rodzinne, w których realizowany jest projekt, są wzorem dla ich społeczności, pokazując, co i jak można osiągnąć. Członkowie tych społeczności, poprzez przywództwo społeczności, są zapraszani do nauki i zakładania własnych ogrodów przydomowych. Ponieważ projekt obejmuje ściśle naturalne podejście, uczestnicy uczą się umiejętności wytwarzania nawozu organicznego, organicznych pestycydów przy użyciu składników takich jak chili i popiół oraz organicznych leków dla zwierząt. Dowiadują się również o przetwórstwie rolnym na małą skalę, które ma pomóc rodzinom zwiększyć ich bardzo potrzebne dochody. Dzięki hojności Fundacji Zdrowia Dr Ratha jesteśmy w stanie pomóc gospodarstwom domowym poprzez dostarczanie narzędzi ogrodniczych takich jak taczki, konewki, motyki
i inne.
 - Ponieważ zgubne skutki ubóstwa – choroby związane z niedożywieniem, chorobami zakaźnymi i przemocą domową – są bardzo powszechne w Malawi,
z zadowoleniem przyjmujemy projekt, który skutkuje poprawą odporności na infekcje, bogatą podażą mikroelementów w celu zapobiegania chorobom i ich kontrolowania oraz zwiększenia dochodów. Z czasem ustabilizuje to rodziny, ułatwi edukację dzieci i zaowocuje większą harmonią domową i poprawą zdrowia.
- Obecnie w projekcie bierze udział dwanaście rodzin, a my założyliśmy ogrody owocowe, lecznicze i warzywne. W ciągu pierwszych 15 miesięcy wyhodowano około 20 000 owoców, warzyw i roślin leczniczych, w tym łapę, gujawę, ogórek, granadilla, gorczycę, kapustę, okrę, cebulę, imbir, pomidor i rzepak.
Zebraliśmy również i zasadziliśmy ponad 4000 nasion dyni, nasion kiwano, roślin aloesu i nasion chili.
- Ubiegły rok był jednak szczególnie trudny ze względu na suszę, która tak mocno nawiedziła Malawi. Wiele naszych owoców i warzyw wysychało podczas długiej suszy. Aby pomóc rozwiązać ten problem, dążymy do tego, aby każda wioska ostatecznie korzystała z jednej lub więcej pomp wodnych zasilanych energią słoneczną. Osiągnięcie tego ostatecznie umożliwiłoby nam dotarcie do znacznie szerszego grona odbiorców, na przykład do całej wioski liczącej średnio 200 gospodarstw domowych, w każdym z trzech tradycyjnych obszarów władzy zaangażowanych w projekt.
- Jedyną nadzieją dla sprawiedliwego i rozwiniętego świata jest wyposażenie społeczności w umiejętności i środki do produkcji własnej żywności,
uprawy zrównoważonych leków bogatych w mikroskładniki odżywcze oraz wykorzystania własnych zasobów jednostki do tworzenia bogactwa, a nie uzależnienia się od dawcy i pieniędzy i pieniędzy.
Doreen Kumwenda Jephtar
Dyrektor Fundacji Immanuela, organizacji pozarządowej z siedzibą w Malawi,
Doreen Kumwenda Jephtar jest krajowym koordynatorem Ruchu Życia w swoim kraju.
Od 2020 roku współpracuje z Fundacją Zdrowia Dr Ratha.
jest  a
bsolwentką Uniwersytetu Południowej Afryki na wydziale bankowości,
Doreen pracuje dla banku centralnego Malawi.

Dop. R. Nacht: Otóż to. Jeśli w tym świecie ma się coś zmienić, to należy przekazać ludziom "w potrzebie", żeby strzegli się i nie uzależniali się od rzekomych dawców udzielających  kredyty; dobrą wieścią jest uczenie ludzi w biedzie, że w nich samych, w głębi każdej duszy JEST siła twórcza potrzebna im, do świadomego tworzenia rzeczywistości nawet w materii. Życie na kredyt jest chorobotwórcze.
- Wszyscy możemy uświadomić sobie, że możemy być współtwórcami wszechświata pod warunkiem, że nie utracimy wolności i nie uzależnimy się od sponsorów i dawców.
Prawdziwy Dawca jest tylko jeden - ŚWIĘTE ŻYCIE, którego dziećmi JESTEŚMY

*http://holopatia.blogspot.com/2015/09/wirus-ogupienia-tak-to-nie-jest.html

sobota, 15 stycznia 2022

DEMONICZNE ISTOTY ATAKUJĄ GENETYCZNIE ZEWSZĄD - OBCE GENY W WODZIE, W POWIETRZU, W POŻYWIENIU + SZCZYPIOREK

Ten ostatni - jak chcą wierzyć istoty demoniczne niewcielone i wcielone ma przynieść im maksimum zadowolenia w minimum czasie, który im już się skończył.
Są jeszcze dusze które nie zastanawiają się nad tym  c o  wkładają do ust ludziom w których chwilowo żyją. Genetycznie manipulowane jest bydło, czyli m.in. krowy, aby produkowały więcej mleka i cielęcinki.
- Zwierzę reprezentuje Królestwo Fauny nie tylko na Ziemi i jest boskim stworzeniem. Manipulowane genetycznie zatraca swoją naturę. To samo dotyczy rodzaju ludzkiego gdy manipuluje się człowieczym genomem.
- Co to ma wspólnego ze szczypiorkiem? 
- Choćby tylko tyle, że potraktowanie nano elementami pewnych genów (mówimy tu o informacjach) zmieniają naturę istoty ludzkiej. Człowiek wychodzi prze naturalny portal na ten świat i podawany jest mu szczypiorek; człowiek oddycha i wdycha nano  fragmenty pewnych genów, pije takowe już z mlekiem matki i jest nimi karmiony. 
- Boskie Prawo uczy, że podobne łączy się, komunikuje i rezonuje
z podobnymi sobie polami czyli informacjami. te obce programy wnikają
w komórki i transmitują, bowiem komunikacja stanowi "klej wszechświata". W ten sposób człowiek zostaje zresetowany, zreprogramowany czyli przekształcony w nową, niezgodną z Boską Wolą nienaturalną istotę.
Oto cel demonicznych istot: Posłuszna ich woli nowa rasa genoidów.
- "Podawanie", rozsiewanie obcych boskiej naturze genów, czyli negatywnych informacji  powoduje stan wyobcowania i nie chodzi tutaj tylko o to, że nasi bliscy oddalają się od nas; tu chodzi przede wszystkim o fakt, że człowiek staje się obcy sam dla siebie i tymi obcymi genami obciążą się jeszcze bardziej, czyli odwraca się od Źródła, od Stwórcy czyli od Boga który jest świętym Życiem. Negatywne geny tworzą zatory, blokady na planie uczuć a to znaczy, że uzdrawiająca boska  energia nie płynie swobodnie przez człowieka. Taka obciążona dusza będzie zmuszona przez całe eony nieść w sobie te obciążenia zanim oczyści się
z nich albo w następnych inkarnacjach (o ile to prawo będzie jeszcze jej przyznane) albo w sferze bezczasowości (dlatego mówimy o eonach).
- Inżynieria genetyczna (nowa kasta kapłańska XXI wieku) dba również
o zwiększenie produkcji mięsa. Duży popyt na mięso zaspokajany jest sztucznie zapładnianymi zwierzętami. Z pomocą manipulacji genetycznej
i genetycznie tworzone leki można uzyskać  dużo więcej mniej tłustego mięsa niż z naturalnie żywiących się zwierząt. Jakość mięsa spożywanego przez ludzi jest zmieniana z pomocą pewnych genów, aby karmiący się mięsem ludzie wchłaniali w siebie więcej nano elementów obcych genów.
- Nieskończoność w której żyjemy to ogromna sieć kosmicznej komunikacji; wszytko transmituje i odbiera. Zwierzęta w których genom wnikają genetycy są tym samym męczone, a uczucie męczenia to wibracje, drgania wnikające w ich anteny - w geny transmitujące to cierpienie a dwunodzy konsumenci wchłaniają je w siebie tym samym będąc programowanymi. Gdy nano fragment obcego genu wnika
w ludzką komórkę, wówczas program zwierzęcia staje się programem człowieka i taki konsument ciała udręczonego zwierzęcia oddala się jeszcze bardziej od boskości, bo zmienia się jego naturalna istota.
Np. po upływie czasu człowiek upodobni się do zwierzęcia; takie krzyżówki nazywane są manimalsami (ang. man to człowiek, anima to po łacinie dusza, animal to ang.  zwierzę).
- O co tu naprawdę chodzi demonicznym istotom obciążonym niepohamowaną żądzą władzy
- O stworzenie bezdusznej istoty, żywej anteny, wynaturzonego człowieka. Genetyczna technologia właśnie to umożliwia kapłanom-inżynierom. Temu który nazywa siebie dumnie ukoronowaniem Stworzenia i nosi na swej głowie koronę swojego człowieczego ja nie można już nałożyć drugiej korony i dlatego obserwujemy, jak dumnemu człowiekowi na naszych oczach korona ego spada z głowy a nie boska, nie naturalna struktura Matrixa rozpada się. Środowisko Ziemian żyjących na radioaktywnej już planecie jest toksyczne, a do tego genetyczny reset - genetyczne deprogramowanie. Znajdujemy się już
w krytycznym punkcie. Boskie Prawo gwarantuje nam jedność, całość, harmonię i równowagę, ale tego właśnie nie życzą sobie istoty demoniczne. Istota zwana Antychrystem chce podzielonego 
Stworzenia, podzielonej - a przecież niepodzielnej całości.
- Boskie Prawo uczy aby łączyć i Być, zaś satanistyczne prawo uczy: skłócaj, opanuj i rządź.
- Boskość polega na jedności a w kosmicznej jedności jest wspólnota życia: ja żyję dla ciebie, a ty żyjesz dla mnie. Chrystus oddał się wszystkim upadłym duszom; teraz wszyscy dla Chrystusa na bazie wolnego wyboru drogi życia.
- Antychryst i towarzyszący mu orszak demonów uczą oko za oko, ząb za ząb; każdy przeciw każdemu.
Jaskrawo widać to obserwując od lat sytuację na Bliskim Wschodzie.
- Gdy zablokowane zostaje sumienie, płaszczyzna uczuć, człowiek traci komunikację sam ze sobą. Mówimy tu o procesie zatracenia się.
Los i życie bliźnich są mu obojętne. Tego stanu rzeczy życzą sobie demony. Skłócić, przywiązać do siebie i władać. W ten właśnie sposób człowiek staje się marionetką, ofiarą, rzecznikiem i poplecznikiem istot demonicznych. Los innych ludzi jest mu obojętny. Taki bezduszny człowiek zgodnie z planem sił ciemności uzależniony jest od negatywnej energii. Ta niszcząca energia zostanie przeniesiona z jednej części ludzkości na drugą, czyli że zabrana zostanie jednej 
części ludzkości
i naniesiona na drugą. To podział. Gdy do tego dojdzie, zaczną wymierać społeczności a nawet całe społeczeństwa bowiem nie będzie już możliwości równoważenia pozytywną 
energią, a to dlategom bo zrobotyzowani, manipulowani ludzie nie pobierają uzdrawiającej energii od Boga, który jest wolnością, życiem  i miłością. Przykład takiego satanistycznego podziału: Iluminaci żyją w przepychu, który ma sugerować ich stan rzekomego oświecenia, a w krajach Trzeciego Świata biedota głoduje. To jest "nowy porządek świata" po resecie. Do tego wzorca oświeconego modelu myślenia należy też zmanipulowana genetycznie Natur.
To nie jest świat bazujący na prawie wolnego wyboru - służę Życiu czy śmierci?, służę zdrowiu czy chorobie, Światłu czy ciemności? To jest świat bezdusznej wolnej woli - samowoli.
Prawo do manipulowania genami w królestwach Natury, w królestwie Flory , Fauny i ludzi nie jest boskim Prawem. To jest "prawo" tego, kto stawia się ponad Bogiem który JEST Świętym Życiem. Królestwa Natury są częścią Boskiego Stworzenia. Ludzie powinni współżyć z nimi w stanie kosmicznej 
jedności.
- Boskie Prawo uczy NIE ZABIJAJ; nie zabijaj zwierząt ani roślin jeśli rośliny nie służą ci jako pokarm lub w celu stworzenia niezbędnych do życia w materii przedmiotów. A więc człowiek nie ma prawa manipulować genami i zabijać inne formy życia. Kto jednak postępuje w ten sposób ten służy demonom którym zależy blokować komunikacje między żywą istotą a jej Stwórcą, który jest Życiem.
O  t o  chodzi w tym "nowym porządku świata". A l e... Boskie Prawo uczy także: "to  co posiejesz  - to pozbierasz". Istoty demoniczne
i służący im bezduszni ludzie wpadną we własne sidła, tak jak Adam
i Ewa wyrzuceni z Ogrodu Eden, gdy chcieli wywyższyć się nad Boga-Ojca. Ze Świętym Życiem nikt nie wygra.
Dobre Wieści są takie, że Boga pokonać nie można, nawet zakłócając 
równowagę planety, bowiem Bóg objawił:
Oto uczynię wszystko nowe. Stwórca wycofuje swoją życiodajną energię z Królestwa Natury. Wymierają całe gatunki roślin i zwierząt,
a w świecie doczesnym, zewnętrznym chorują na terminalne choroby miliony ludzi. Tu wysiłki inżynierii genetycznej spełzną na niczym.
- Demony wmawiają nam, że depopulacja jest koniecznością, że demograficzna eksplozja ludzkości itp. mrzonki. Prawda jest taka, że wiele dusz ze sfer oczyszczenia prowadzonych jest do inkarnacji na Ziemi, aby tu w krótkim stosunkowo czasie, już w ludzkich ciałach poznały same siebie, odniosły do końca swoje obciążenia,  i oczyściły się; procesy trwające w sferach oczyszczenia eony. Ludzie stworzyli sekwencje i czekają na odpowiednie konsekwencje, reakcje na uprzednie akcje, przyczyny i skutki które są powodem wszelkich  cierpień.
Ale zwierzęta nie zbuntowały się przeciw Bogu stwórcy i Jego Prawom; one nie stworzyły przyczyn swoich cierpień. To człowiecze ego wdziera się brutalnie w ich życie co stanowi dalsze obciążenia dla ludzi i dlatego zwierzęta cierpią. Zwierzęta są naszymi bliźnimi. To, co przysparzamy im - cierpienie - to czynimy sami sobie. Chrystus powiedział: To, co czynicie najmniejszemu z moich stworzeń to mnie czynicie. To dotyczy też samowolnych genetyków i dusz w nich żyjących, bo gdzie pada drzewo tam leży. To okrucieństwo służących demonom ludzi świadczy o ich rozpaczliwym dążeniu do zapanowania nad Ziemią i ich mieszkańcami, którym wmawia się  rzekomo życiodajne działanie różnych gatunków szczypiorku. Sky is not a limit - mawiają w kręgach ciemności; najpierw opanujemy Ziemię a potem Wszechświat wraz z jego Stwórcą.
- Te tak obciążone dusze i ludzie niczego nie uczą się z historii.
Z Życiem nikt nie wygra. Boga nikt nie pokona. Wszystkie "osiągnięcia" naukowe i techniczne rozbijają się jak o skałę o Boskie PRAWO.
Na tej skale buduję moją żywą świątynię - powiedział Duch przez jezusa.
- Panowanie demonów w tym świecie chyli się ku upadkowi na naszych oczach. Te "osiągnięcia" to upadek demonów i ich orszaku ofiar.
Tutaj także nie pomogą manipulacje ludzkim genomem
i poddawanie szczypiorku oseskom. ŻYCIE JEST - MY JESTEŚMY ŻYCIEM.