HOLOPATIA

HOLOPATIA

niedziela, 28 kwietnia 2013

Nareszcie koniec z elektrosmogiem! 
QUINT HAPPY FILM

Smog elektromagnetyczny wywiera bardzo negatywny wpływ na system regulacyjny organizmu i tym samym obciąża w znacznej mierze wegetatywny układ nerwowy wraz ze wszystkimi powiązanymi z tym stanem objawami(Burn-Out-Syndrom).
Smog elektromagnetyczny może spowodować wiele chronicznych schorzeń. Tak twierdzi nie tylko stanowcza większość naturopatów jak i terapeutów komplementarnych, lecz także akademicy, przedstawiciele medycyny klasycznej. Właśnie ci ostatni podchodzą coraz poważniej do tematu, gdy mowa o negatywnych wpływach fal elektromagnetycznych na zdrowie człowieka.
Tak np. wiedeńska Izba Lekarska ostrzega już od 2006 roku w wydanej oficjalnej nocie przed grożącymi nam niebezpieczeństwami wywoływanymi przez telefony bezprzewodowe i telefonię komórkową i proponuje młodzieży poniżej 16 roku życia w ogóle zrezygnować z telefonów komórkowych.

CO TO JEST QUINT HAPPY FILM?
Quint Happy Film został stworzony przez austriackiego twórcę medycyny holopatycznej, doktora nauk medycznych, Christiana Steinera w celu zjawiska okazało się permanentne napięcie (stres) wywoływane przez życie w zanieczyszczonym elektromagnetycznie środowisku. Tak jak wielu innych lekarzy, tak samo doktor Steiner doszedł do przekonania, że smog elektromagnetyczny zakłóca w znacznej mierze zdolność reagowania układu energetycznego ludzkiego organizmu. Dzięki dokonaniu pomiarów techniką holopatyczną (najnowszą metodą medycyny komplementarnej), udało mu się dokładnie opisać i uporządkować ten znacznie obciążający człowieka negatywny wpływ częstotliwości elektromagnetycznych (jak np. telefonu komórkowego, komputera, WLAN [bezprzewodowa sieć lokalna] itp.).bioenergetycznego wzmocnienia i równoważenia organizmu znajdującego się pod wpływem negatywnie działających nań fal elektromagnetycznych i tym samym aby uczynić go bardziej odpornym na elektromagnetyczny stres.
Quint Happy Film został opracowany przez znanego lekarza i eksperta w dziedzinie medycyny holistycznej i bioenergetycznej.
 Dr. nauk med. Ch. STEINER
Z początkiem 1990 roku dr. Steiner zauważył, że przychodzi do niego coraz więcej pacjentów z trudnymi do wyleczenia problemami zdrowotnymi. Przyczyną tego rosnącego w zastraszającym tempie

ELEKTROMAGNETYCZNE WZORCE CZĘSTOTLIWOŚCI RÓWNOWAŻĄ ELEKTROMAGNETYCZNY STRES
Holopatia posługuje się w trakcie zabiegu przekazywaniem specjalnych elektromagnetycznych wzorców częstotliwości, które m.in. pomagają ludzkiemu ciału dawać sobie radę z elektromagnetycznym stresem. Doktor Steiner widząc, że pacjenci pozytywnie reagowali na tego rodzaju zabiegi, ulepszył i wypracował tę metodę, lecząc z jej pomocą swoich pacjentów od ponad 16 lat.

JAK MOŻNA OSIĄGNĄĆ STAŁE DZIAŁANIE?
Pozostawał jednak pewien problem. Pozytywny rezultat takiego zabiegu utrzymywał się nie długo. Gdy pacjenci wracali do środowiska w którym żyli, znowu powróciła negatywna w swych skutkach reakcja na promieniowanie elektromagnetyczne i objawy wracały. Z tej przyczyny doktor Steiner pracował nad takim rozwiązaniem, które pozwalałoby mu przekazać te doprowadzające ich do stanu równowagi elektromagnetyczne wzorce także poza jego gabinet.
Teraz poszukiwał  takiego materiału nośnego, który mógłby te pozytywne frekwencje przechowywać przez dłuższy okres czasu, zaś pacjenci mogliby stale mieć je przy sobie. W końcu po długiej serii przeprowadzanych testów z pomocą różnych technik i materiałów udało mu się zmaterializować swoją ideę. Jest to technika, z pomocą której te pozytywne, elektromagnetyczne wzorce  można nanieść na specjalnie w tym celu stworzoną, o specyficznej strukturze folię. W ten oto sposób powstał QUINT HAPPY FILM.

JAK FUNKCJONUJE QUINT HAPPY FILM?
- Folia z półki high-tech jako e-smog-balans -
W trakcie fabrykacji produktu o nazwie QUINT HAPPY FILM, nanoszone zostają równoważące wzorce na specjalną folię z sztucznego tworzywa, która została nazwana QUINT HAPPY FILMem.
Z powodu swoich charakterystycznych właściwości, zostają naniesione na ten specyficzny materiał energetyczne informacje. Gdy teraz tak „poinformowana” folia dostaje się w pole elektromagnetycznego promieniowania (na przykład naklejona na bateryjkę telefonu komórkowego, a więc na źródło elektrosmogu), wówczas organizm jest w stanie lepiej znieść negatywne promieniowanie niż bez folii.
QUINT HAPPY FILM nie jest odpromiennikiem! Funkcją tego filmu  nie jest ekranowanie szkodliwego dla zdrowia promieniowania, lecz zmienienie jego bioenergetycznych właściwości.

OCENA DZIAŁANIA PRODUKTU
Ten rodzaj holopatycznej technologii, medycyny XXI wieku, został przeegzaminowany przez Internationales Institut für elektromagnetische Verträglichkeitsforschung (IIREC) [Międzynarodowy Instytut Badań nad Kompatybilnością Elektromagnetyczną]. Badania przeprowadził znany na tym polu ekspert, doktor Walter Medinger.
Raport sporządzony po przeprowadzeniu testów potwierdza, że faktycznie elektromagnetyczne otoczenie telefonu bezprzewodowego zostaje zmienione w chwili wprowadzenia weń folii o nazwie QUINT HAPPY FILM. Zmiany w tym polu są fizycznie mierzalne i powtarzalne.
Wniosek: Produkt formy Quint Systeme GmbH o nazwie QUINT HAPPY FILM redukuje obciążające działanie (stres egzogenny) negatywnego promieniowania elektromagnetycznego. Na podstawie wyników tych badań QUINT HAPPY FILM został opieczętowany „Pieczęcia Aprobaty” IIREC.
Przedstawione przez w/w Instytut grafiki wyraźnie pokazują różnice pomiędzy polem wokół telefonu komórkowego bez naklejonej na niego folii (QUINT HAPPY FILM) [po lewej], a wyglądem pola wokół bezprzewodowego aparatu telefonicznego z naklejoną na niego folią [po prawej].
Bezpośredni zasięg telefonu komórkowego [czerwone i niebieskie kolory pozostaje niezmieniony]. Jednakże  nieco dalej (tam, gdzie znajdują się np. oczy, mózg i uszy telefonującej osoby) widoczne jest równoważące oddziaływanie folii Quint Happy na pole magnetyczne. (Jednolita gradacja pomiędzy silnymi a słabymi zakresami – oznaczona zielonymi symbolami w grafice po prawej stronie).


QUINT HAPPY FILM DZIAŁA ODPRĘŻAJĄCO, LIKWIDUJE STRES, WZMAGA POZYTYWNY PRZEPŁYW ENERGII

Wielu użytkowników twierdzi, że czują się znacznie lepiej; czują w sobie przepływ witalnej siły, mają więcej energii. Szczególnie ci, którzy niemal nieustannie prowadzą długie rozmowy posługując się telefonem komórkowym nie czują się tak bardzo napięci jak dawniej. Elektromagnetyczny stres nie jest już tak intensywnie przez nich odbierany.

POZYTYWNE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Liczne testy holopatyczne jak również inne bioenergetyczne metody testowania potwierdzają subiektywne odczucia użytkowników.
I tak na przykład przeprowadzono rząd testów metodą kinezjologiczną. Wynik był zawsze ten sam: korzystanie z telefonu komórkowego znacznie osłabiało system energetyczny wszystkich osób testowanych. Stan osłabienia mija, gdy telefon komórkowy zaopatrzony zostaje w QUINT HAPPY FILM.
Praktyczne doświadczenia znanych energetycznych terapeutów świadczą o tym, że użytkownicy QUINT HAPPY FILMu nie tylko, że wykazują się wyższym poziomem energetycznym w trakcie pomiarów przed zabiegami holopatycznymi (a to oznacza, że niveau ich żywotności uległo znacznemu polepszeniu), lecz także zanikają u nich te objawy, które zostały wywołane bezpośrednio przez negatywne promieniowanie elektromagnetyczne – E-smog… No i koniec końców także inni użytkownicy wyrażają swoje zadowolenie z posiadania QUINT HAPPY FILMu. Wielu z nich po krótkim czasie wypróbowania na sobie jego pozytywnego działania, zamawia ten energetyzujący produkt dla członków swoich rodzin, którzy także korzystają z telefonów komórkowych oraz komputerów i/lub laptopów.
UWAGA: Oczywiście QUINT HAPPY FILM nie jest produktem medycznym ani terapeutycznym, lecz optymizującym energetycznie, używanym w celu zminimalizowania negatywnego wpływu pól elektromagnetycznych.

Sposób użycia

Należy odkleić QUINT HAPPY FILM od folii nośnej i nakleić go – w zależności od typu aparatu – na przewidzianym do tego celu miejscu. Jeśli miejsca nie wystarczy, można QUINT HAPPY FILM przeciąć nożycami i przykleić w kilku innych miejscach.
Produkt ten nie nadaje się do użytku w przypadku dużych instalacji (np. transformatorów, elektrowozów itd.).

QUINT HAPPY FILM Handy

QUINT HAPPY FILM nadaje się do telefonów komórkowych (GSM, UMTS), telefony bezprzewodowe (DECT) i aparaty radiowe (TETRA).
·         Sposób użycia QUINT HAPPY FILMu w przypadku telefonu komórkowego: proszę nakleić QUINT HAPPY FILM bezpośrednio na bateryjce (zdjąwszy uprzednio tylną część obudowy).
·          
Uwaga: Nie naklejać na kontakty!
Jeśli bateria jest niedostępna, wówczas można nakleić QUINT HAPPY FILM po zewnętrznej stronie obudowy.

Sposób użycia w przypadku telefonów bezprzewodowych:
- proszę nakleić QUINT HAPPY FILM pod spodem bazy aparatu.


QUINT HAPPY FILM PC

Ten QUINT HAPPY FILM przeznaczony jest do naklejenia na komputer, notebook, iPad, MP3 Player, WLAN, Bluetooth.
Proszę nakleić QUINT HAPPY FILM na tylnej blendzie komputera (PC), tam, gdzie podłącza się różne kable. W przypadku innego rodzaju sprzętu elektronicznego (jak np. notebook, komputer kieszonkowy PDA), można sobie wybrać dowolne miejsce na dolnej/tylnej stronie. Jeśli masz dostęp to można nakleić QUINT HAPPY FILM PC bezpośrednio na baterii. Jeden QUINT HAPPY FILM na jeden aparat.
O ile Twój komputer dysponuje anteną WLAN, proszę nakleić QUINT HAPPY FILM jak najbliżej anteny;
- dodatkowo proponujemy naklejenie jeszcze jednego QUINT HAPPY FILMu na WLAN Basisstation/Router (tu najlepiej na dolnej stronie podstawy). Jeśli posługujesz się notebookiem (modem UMTS-/HSDPA) należy nakleić na tę kartę dodatkowo QUINT HAPPY FILM Handy (na górnej lub dolnej stronie karty, względnie odbiornika).

QUINT HAPPY FILM TV/SAT

Na łącze satelitarne, telewizję kablową, odbiornik DVB
Proszę nakleić QUINT HAPPY FILM na dystrybutor satelitarny (który znajduje się przeważnie pod dachem); stąd zaopatrywane są przeważnie telewizory. Jeden QUINT HAPPY FILM starcza w ten sposób na dwa telewizory.
Jeśli dystrybutor-SAT jest niedostępny, proszę nakleić QUINT HAPPY FILM na dolnej stronie (aparatu do wybierania programu), do którego podłączony jest telewizor. W tym wypadku na jeden odbiornik-SAT jeden QUINT HAPPY FILM.
Jeśli posiadasz odbiornik cyfrowy (DVB), należy nakleić QUINT HAPPY FILM na dolnej stronie odbiornika. Na każdy odbiornik trzeba nakleić jeden QUINT HAPPY FILM.
Jeśli nie masz odbiornika (masz bezpośrednie podłączenie do złącza), naklej QUINT HAPPY FILM na telewizor, nas środku tylnej ścianki obudowy telewizora, tam, gdzie obudowa  jest najbardziej wypukła (telewizory z lampą kineskopową). W przypadku telewizorów z płaskim ekranem, naklej QUINT HAPPY FILM gdziekolwiek na tylnej ściance. W tym wypadku potrzebujesz na każdym telewizorze jeden QUINT HAPPY FILM.

QUINT HAPPY FILM NF

Przeciwko niskim częstotliwościom elektrosmogu (przewody, transformatory, lampy, urządzenia elektryczne itd.)
Naklej QUINT HAPPY FILM na liczniku w twoim domu. Nawet jeśli posiadasz kilka liczników mocy, potrzebujesz tylko jeden QUINT HAPPY FILM. W tym przypadku naklej QUINT HAPPY FILM na tym liczniku, który jest środkowy.

TRWAŁOŚĆ

Zgodnie z naszą wiedzą, nie istnieje taka folia chroniąca przeciw promieniowaniu elektromagnetycznemu (ani Quint Chip), która modulowała by w nieskończoność negatywne fale częstotliwości elektromagnetycznych (nawet jeśli tak twierdzą inni producenci podobnych do naszego produktów). QUINT HAPPY FILM nie stanowi wyjątku.
QUINT HAPPY FILM po pierwszym naklejeniu – niezależnie od typu sprzętu – służy co najmniej rok. Po upływie tego okresu czasu proponujemy wymienić go na nowy. Najlepiej zaznaczyć sobie na naklejce typu Handy albo PC rok i miesiąc planowanej wymiany*.

JAK MOŻNA UNIKNĄĆ DZIAŁANIA ELEKTROSMOGU?

Niezależnie od użycia QUINT HAPPY FILMu należy postarać się zminimalizować intensywność promieniowania w swoim otoczeniu:
·         Wymień stare, tradycyjne ekrany komputerowe na nowoczesne płaskie monitory, (których promieniowanie jest istotnie mniejsze).
·         Nigdy nie kładź włączonego telefonu komórkowego obok włączonego komputera, a przede wszystkim nie obok ekranu (!), ponieważ te dwie fale promieniowania się nakładają się jedna na drugą i tym samym ich wspólne odziaływanie na Ciebie się wzmaga.
·         Unikaj - o ile to możliwe - bezprzewodowych sieci komputerowych (jak WLAN albo Bluetooth). W laptopach i routerach (DSL) WLAN można wyłączyć.
·         Używaj telefonu komórkowego najlepiej ze słuchawkami (tak, żeby aparat leżał w odległości 1 metra od Ciebie, co drastycznie minimalizuje siłę promieniowania w okolicy głowy!).
·         W samochodzie nigdy nie rozmawiaj przez telefon komórkowy bez anteny na zewnątrz!
·         Unikaj telefonów bezprzewodowych, których podstawki nieustannie nadają, nawet jeśli w danej chwili nie używasz telefonu. Istnieją na rynku aparaty nie promieniujące zbyt intensywnie, a które wspaniale działają bez stałych nadajników.
·         Nie stawiaj w pomieszczeniu w którym odpoczywasz albo śpisz telewizora, a szczególnie nie z łączem satelitarnym lub kablowym. Unikaj urządzeń sieciowych i miejsc blisko „sałatki kablowej”; szczególnie w pomieszczeniu, w którym odpoczywasz i/lub śpisz. Używaj – o ile to możliwe – wyłączników. W ten sposób minimalizujesz pole elektryczne wokół siebie. Ten sposób działa tylko z urządzeniami, które można wyłączyć całkowicie.

INFORMACJE DOTYCZĄCE RYZYKA

Liczne badania dostarczają nam informacji, które należy traktować z całą powagą i przyjąć do wiadomości. Badania te dotyczą negatywnego oddziaływania impulsów promieniowania elektromagnetycznego o wysokiej częstotliwości używanych w telefonii komórkowej. Wyniki tych badań wskazują na fakt, iż efekty uboczne występują także w zakresie promieniowania nie termicznego, a więc już w znacznej mierze poniżej zgodnych z prawem wartości limitujących. Między innymi zauważono następujące efekty:
·         Zwiększone przepuszczalność bariery krew-mózg
·         Zmiany prądów mózgowych
·         Uwalnianie hormonów stresu
·         Naruszona komónikacja komorkowa
·         Łamliwość pasm DNA
·          
HOLOPATIA NIE JEST DZIEDZINĄ ALTERNATYWNĄ, LECZ KOMPLEMENTARNĄ;
NIE KONKURUJE,
LECZ UZUPEŁNIA POSTĘPOWANIE AKADEMICKIE

*) albo skomunikować się z Romanem Nachtem; numer telefonu i adres
    mailowy poniżej).
Więcej informacji na ten temat jak i zabiegi holopatyczne optymizujące poziom energetyczny, niwelujące działanie elektromagnetycznego smogu, uspokojenie zestresowanego układu nerwowego, wzmacnianie systemu odpornościowego, odtruwanie organizmu, usuwanie radionuklidów i metali ciężkich z uzupełniającymi terapię lekami ortomolekularnymi:
*) Roman NACHT, Holoterapeuta
Autoryzowany przedstawiciel firmy QuintSysteme GmbH
Tel.: (+48) 537 46 36 76

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz