HOLOPATIA

HOLOPATIA

sobota, 27 kwietnia 2013

HOLOPATIA - NOWE DROGI MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ

HOLOPATIA NIE JEST DZIEDZINĄ ALTERNATYWNĄ,
LECZ KOMPLEMENTARNĄ;
NIE KONKURUJE,
LECZ UZUPEŁNIA POSTĘPOWANIE AKADEMICKIE
 Roman Nacht
 

Holopatia powstała w Austrii. Jej twórcą jest dr.med. Christian Steiner. Jest to nowoczesne postępowanie opracowane w celu profesjonalnego leczenia energetycznych deficytów i zaburzeń nastroju, stanów tak popularnych w dzisiejszym bezprzewodowym świecie.
Holopatia (gr. holos - całość; pathos - uczucia) bazuje na sprawdzonych zasadach medycyny holistycznej, zwanej dziś komplementarną, a więc opiera się na tradycyjnej medycynie chińskiej (TMC), akupunkturze, fitoterapii, aromaterapii, klasycznej homeopatii itd.

Holopatia łączy wszystkie te sprawdzone od tysięcy lat zasady z najnowszą technologią komputerową w jedną, nową, kompleksową syntezę. W ten sposób doktor Steiner stworzył specyficzne postępowanie nastawione na przyczynę schorzenia, a nie tylko na zwalczenie symptomu. Leczenie przebiega na planie energetycznym, które w wielu przypadkach może pomóc w sytuacji, gdzie poprzednie zabiegi zakończyły się niepowodzeniem.
Leczenie mające na celu doprowadzenie pacjenta do równowagi energetycznej jest indywidualne dla każdego pacjenta i nie powoduje skutków ubocznych.

Holopatia to metoda transferu informacji leczniczych i jako taka potwierdziła się w praktyce.
Oczywiście tak, jak w przypadku innych terapii medycznych, również holopatia nie zawsze  musi  prowadzić do sukcesu. Mówimy tu konkretnie o sztuce medycznej, a nie o sztukach magicznych. Jeśli postępowanie holopatyczne nie przynosi oczekiwanych rezultatów, znaczy to, że muszą zostać przeprowadzone dalsze badania lekarskie i poddanie się leczeniu proponowanemu przez lekarza specjalistę.
Raz jeszcze:
Holopatia jest dziedziną komplementarną i ma za zadanie wspomagać energetycznie pacjenta. Tu nie chodzi o konkurowanie z medycyną "konwencjonalną", lecz o dobro pacjenta. Niestety medycyna akademicka nie jest tego samego zdania (chociaż – należy tu przyznać - sytuacja ta powoli ulega zmianie).

Holopatia leczy całego człowieka. Oprócz organów wewnętrznych, holopatia jako jeden z pierwszych systemów w medycynie energetycznej bada systematycznie i rutynowo blokady powstałe w autonomicznym układzie nerwowym, somatycznym układzie nerwowym, w sferze umysłowej i duchowej, co wspomaga w decydujący sposób samoregulację organizmu tworząc należyte warunki dla odrestaurowania równowagi energetycznej. A więc:

Holopatia poświęca uwagę całemu mikrokosmosowi, człowiekowi i nie zajmuje się jedynie zwalczaniem objawów lub leczeniem poszczególnych narządów.

Holopatia posługuje się sprzętem elektronicznym zwanym QUINSTATION; jest to sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny wyprodukowany w oparciu o najnowsze technologie komputerowe.

Holopatia prowadzi do reaktywowania układu energetycznego, co stanowi podstawowy warunek naszego naturalnego stanu świadomości - zdrowia psychicznego jak i fizycznego człowieka.
Wszystkie procesy biologiczne w organizmie ludzkim kontrolowane są przez energię zwaną w tradycjonalnej medycynie chińskiej chi (w medycynie japońskiej qi, w hinduskiej ajurvedzie - prana), która płynie przez kanały zwane meridianami oraz poprzez układ nerwowy.
Przyczyna/akcja/posiew:
Obecny styl życia, nasz sposób odczuwania, myślenia i postępowania w znacznej mierze zakłóca naturalny przepływ życiodajnej energii oraz jego regulację. Stały endo- i egzogenny (wewnętrzny i zewnętrzny) stres przemęczenie organizmu (Burn-Out Syndrom), jedzenie nienaturalnej żywności (junk food), zanieczyszczenie elektromagnetyczne (elektrosmog), toksyny środowiskowe, twarde promieniowanie radioaktywne, dziura ozonowa itp. są wynikiem ludzkiego negatywnego myślenia.
Skutek/reakcja/zbiory:
Ludzki organizm reaguje naturalnie na taki stan rzeczy, ponieważ chroniczny stres zakłóca wewnętrzny spokój i jasność umysłu. Ten właśnie permanentny stres prowadzi do poważnego osłabienia układu odpornościowego. Cierpimy z powodu różnych objawów m.in. z powodu wyczerpania, bezsenności, problemów skórnych, alergii, chorób przewlekłych itp. W takiej sytuacji zwalczanie poszczególnych objawów chorobowych nie ma sensu. Objawy te są językiem duszy. Należy tu zacząć od odblokowania systemu regulującego wolny przepływ witalnej energii i od detoksykacji narządów i tkanek.
To jest właśnie celem medycyny holopatycznej.
Holopatia jest najnowszą gałęzią medycyny energetycznej posługującą się w leczeniu informacjami zdrowotnymi.

Kanały akupunkturyczne (meridiany) oraz wszystkie układy znajdujące się w ciele ludzkim, zaopatrywane są w trakcie zabiegu holopatycznego w uzdrawiające informacje; - nerwy, tkanka łączna, organy - ulegają pozytywnemu wpływowi odpowiednich sygnałów informacyjnych. Takimi sygnałami są na przykład widma oscylacyjne substancji takich jak np. witaminy, pierwiastki śladowe, aminokwasy, zioła lecznicze, esencje Bacha, dźwięki lecznicze, sole mineralne, tynktury, kamienie szlachetne itd.
Nie chodzi tu o jakieś nowe rozpoznanie. Już od stuleci te naturalne i wypróbowane metody alternatywnego leczenia - jak homeopatia, akupunktura czy fitoterapia - stosują tę zasadę z powodzeniem.
Na tym fundamencie opiera się też holopatia, jednak z nowym podejściem metodologicznym i w opakowaniu w nowoczesną elektronikę i technologię komputerową, dzięki czemu łatwo jest znaleźć dokładnie te drgania substancji, które najlepiej rezonują z pacjentem oraz z sytuacją w trakcie której przebiega leczenie.

Holopatyczny system leczenia przesyła do ciała określone przez komputer sygnały informacyjne w formie dokładnie obliczonej dawki, wywołując w ten sposób proces gruntownej detoksykacji organów i tkanki łącznej, a zarazem pobudzając do odpowiedniego działania układu regulującego wolny przepływ uzdrawiającej energii w organizmie.

Postępowanie holopatyczne
Postępowanie to polega na systematycznym odtruwaniu organizmu oraz minimalizowaniu stresu egzo- jak i endogennego w celu reaktywowania naturalnych sił uzdrawiających (prądów eterycznych) znajdujących się w ciele.
Wizyta u holopaty składa się z dwóch etapów:

1/ W celu ustalenia diagnozy, terapeuta bada z pomocą komputera w jakiej mierze obciążony jest system energetyczny pacjenta oraz w których miejscach znajdują się blokady.

2/ W trakcie leczenia pacjent otrzymuje dokładnie obliczoną liczbę informacji w formie częstotliwości energetycznych, jakich jego ciało potrzebuje w celu podniesienia poziomu energetycznego.

System komputerowy wmontowany w aparaturę o nazwie QUINTSTATION zawiera zanotowane elektromagnetyczne "odciski palców" wszystkich istotnych substancji zanieczyszczających środowisko i powodujących obciążenia energetyczne, czyli wywołujących permanentny stres.
W trakcie badania, mózg pacjenta odbiera z pomocą aplikatorów w formie widma elektromagnetycznego magnetyczne częstotliwości wybieranych przez terapeutę substancji testowanych. Na tego rodzaju badanie (prowokację), ludzkie ciało reaguje natychmiast w bardzo charakterystyczny sposób, w zależności od tego, czy badana substancja stanowi problem dla ciała pacjenta, czy nie. Praktykujący medycynę holopatyczną terapeuta jest w stanie odczytać prawidłowo reakcję ciała i zrozumieć o jakie obciążenia w danym przypadku chodzi.
To jednak jeszcze nie wszystko.

Z pomocą specjalnego sprzętu QuintStation, terapeuta może nie tylko stwierdzić charakter stresu, ale także dowiedzieć się, jakie pierwiastki śladowe, witaminy, zioła lecznicze i suplementy powinny uzupełniać dietę pacjenta przyspieszając jego powrót do równowagi energetycznej. Test przeprowadza się w określonych punktach akupunkturowych na dłoni i jest on całkowicie bezbolesny.
Po przeprowadzeniu testu, pacjent poddany zostaje leczeniu "na miarę", a więc otrzymuje tylko te informacje, które balansują go energetycznie, a mianowicie w formie optymalnej kombinacji składającej się z pierwiastków śladowych, witamin, ziół, esencji kwiatowych Bacha, kamieni szlachetnych, soli mineralnych, esencji kalifornijskich itd.
Komputer wspomaga terapeutę w interpretacji wyników badań i określa wszystkie wymagane spektra częstotliwości. Widma te nanoszone zostają na pulsujące pole magnetyczne - indywidualnie i precyzyjnie dozowane.
W trakcie terapii pacjent siedzi wygodnie pomiędzy głowicami magnetycznymi sprzętu komputerowego QuintStation, pozwalając polom magnetycznym oddziaływać na cały organizm i równoważyć go z pomocą widm częstotliwości zdrowotnych, które można także nałożyć na fale relaksującej muzyki, co powoduje usunięcie blokad w systemie energetycznym (blokad powstałych w meridianach), pobudza proces detoksykacji organizmu oraz uaktywnia siły regeneracyjne psychiczne i fizyczne.

Unikalny energetyczny system diagnostyczny
Następujące przyczyny schorzeń zidentyfikowane jako czynniki stresujące organizm mogą być leczone energetycznie:
- smog elektromagnetyczny
- obciążenie toksyczne
- obciążenie metalami ciężkimi jak np. ołów, kadm itd.
- obciążenie innymi truciznami środowiskowymi, jak np. formaldehyd
- rozpuszczalniki, pestycydy itp.
- sztuczne dodatki do żywności, np. konserwanty, barwniki, aspartam
- nietolerancja pokarmowa np. mleko, cukier, mięso wieprzowe, pszenica, drożdże, biała mąka…
- zakwaszenie np. kwasem moczowym, zakażenie grzybicze
- alergeny, np. pyłki kwiatowe, sierść, kurz, pleśń, roztocza
- obciążenie geopatyczne np. w miejscu pracy lub w sypialni
- ogniska zapalne w szczękach, gingivitis, amalgamat, metale ciężkie
- przewlekłe stany zapalne, zwyrodnienia organów lub stres metaboliczny; choroby autoimmunologiczne
- tkanka łączna, szkielet, mięśnie, krew: czy zawierają toksyny środowiskowe i/lub metaboliczne? Jak reaguje pacjent na ten rodzaj toksyn?
- czy pacjent cierpi z powodu ostrego zapalenia lub przewlekłego?
- z powodu stałego napięcia nerwowego?
- system nerwowy: jakie reakcje stresowe są wywoływane przez czynniki emocjonalne oraz stres egzogenny?
- jakie reakcje odtruwające są zablokowane?
- jaki wpływ mają te blokady na organizm pacjenta?
Wszystkie zidentyfikowane przyczyny zostają uwzględnione w trakcie leczenia.

Uwaga: Diagnostyczna metoda holopatyczna jest diagnozą energetyczną. Obejmuje ona reakcje systemu energetycznego organizmu pacjenta na wyżej wymienione czynniki. Wyniki tej metody diagnozowania nie muszą być zgodne z rozpoznaniami uzyskanymi metodami klinicznymi. Mogą one jednak często zawierać cenne informacje prowadzone do właściwej diagnozy klinicznej, szczególnie w początkowej fazie choroby, zanim wystąpiły klinicznie nieuchwytne objawy.
Zabiegi holopatyczne pomagają ciału wydalić nagromadzone w nim trucizny środowiskowe. Także przyczyna zaburzeń organicznych – a mianowicie stan przewlekłego stresu oraz nieprawidłowe reakcje systemu nerwowego - zostaje w trakcie zabiegów niwelowana. Takie zabiegi holopatyczne stanowią warunek wstępny do reaktywacji układu odpornościowego i usprawnienia przepływu uzdrawiającej energii (chi) przez organizm.

Przebieg leczenia
Zabieg trwa od 20 minut do godziny. Jak często zabiegi muszą być powtarzane to kwestia indywidualna, bowiem zależy to od stopnia niedoboru energii. Często, po 3 - 10 sesji można już stwierdzić poprawę ogólnego stanu zdrowia, jednak w niektórych przypadkach dalsze leczenie może być konieczne.
Po zakończeniu zabiegu terapeuta często przepisuje pacjentowi pierwiastki śladowe, aminokwasy, witaminy, zioła, herbatki ziołowe i wyciągi, esencje Bacha, kalifornijskie esencje kwiatowe, kamienie szlachetne, suplementy dietetyczne itd. Oczywiście są one uprzednio indywidualnie przetestowane i uzupełniają postępowanie holopatyczne.

Efekt terapeutyczny spowodowany odtruciem organizmu plus regeneracja układu energetycznego

Terapia przy użyciu głowic magnetycznych jest przyjemnym i relaksującym przeżyciem. Optymalizuje system energetyczny ciała, wzmacnia system odpornościowy i aktywuje siły uzdrawiające w organizmie. Często już po pierwszej sesji pacjenci czują się lepiej, są aktywniejsi i energiczniejsi, stają się wytrwalsi, odporniejsi na stres, a ich wydajność w życiu codziennym wzrasta. Dyskomfort i zmęczenie też często zanikają już po pierwszym zabiegu.
W trakcie leczenia znajdujące się w tkankach toksyny są wydalane na zewnątrz. Gdy te dostają się do krwiobiegu, mogą spowodować przejściowe pogorszenie się samopoczucia. Taka reakcja znana jest naturopatom i homeopatom. Typowymi objawami procesu odtruwania się organizmu są ból głowy, uczucie zmęczenia, a nawet tymczasowe, rzekome pogorszenie się stanu zdrowia. Wszystko to wskazuje na fakt, że terapia jest właściwa i nie ma podstaw do niepokoju.

Środki uzupełniające
W celu ustabilizowania osiągniętej równowagi energetycznej z pomocą komputera QuintStation, mogą zastosowane zostać różne środki komplementarne, często jako energetyczna kombinacja. Warto o nie spytać terapeutę.
Suplementy diety połączone z witaminami, pierwiastki śladowe, enzymy, aminokwasy i preparaty naturalne – wszystko to może sprawdzić terapeuta z pomocą komputera QuintStation; które z nich najlepiej posłużą pacjentowi i które z nim najlepiej rezonują.

QuintChip: pozłacana płytka magnetyczna, która nieustannie przekazuje ciału pacjenta poprzez swoje pole magnetyczne informację energetyczną.
QuintChip można nosić jako „wisiorek” albo też przykleić go do określonego punktu akupunktury.
QuintBox: Małe, zasilane bateryjnie urządzenie elektroniczne, które można łatwo mieścić się w kieszeni.
QuintBox generuje pole elektromagnetyczne niosące informacje specyficzne dla pacjenta.
QuintBox i QuintChip są indywidualnie programowane przez terapeutę. Podczas każdej sesji holopatycznej, terapeuta dostosowuje program zgodnie z potrzebami pacjenta. Zarówno QuintBox jak i QuintChip nadają się do wielokrotnego użytku.Zastosowanie
Holopatia skoncentrowana jest na pobudzaniu uśpionych sił eterycznych w organizmie pacjenta i likwidowaniu blokad w powstałych w kanałach energetycznych (meridianach). Dlatego zabiegi holopatyczne są szczególnie przydatne w okresie, gdy jeszcze nie doszło do nieuleczalnego zniszczenia tkanek (i organów). W takiej sytuacji także medycyna holopatyczna nie jest w stanie niczego wyczarować, jednak często może skutecznie ulżyć i poprawić jakość życia.
Imponujące wyniki leczenia osiągane były często z pomocą holopatii przez wykwalifikowanych lekarzy i terapeutów specjalizujących się w tej dziedzinie. Mowa tu o uzupełnianiu tradycyjnych terapii medycznych:
- choroby przewlekłe zwyrodnieniowe wszelkiego rodzaju
- choroby autoimmunologiczne
- leczenie raka
- słaba odporność organizmu
- przewlekłe infekcje
- ostre i przewlekłe bóle oraz stan zapalny
- stan przemęczenia [burn-out], wyczerpanie,
- zaburzenia snu
- depresja
- migrena
- objawy psychosomatyczne
- alergie
- uczulenie na środki chemiczne
- elektrosmog
- wypryski, atopowe zapalenie skóry
- zatrucia środowiskowe
- zaburzenia hormonalne
- problemy w okresie menopauzy
- zespół napięcia przedmiesiączkowego
- geriatria
- stomatologia: badanie kompatybilności materiałów stomatologicznych
- usuwanie amalgamatu i metali ciężkich
- bóle kręgosłupa, bóle pleców, bóle stawów, zapalenie stawów
- napięcie mięśni, zwichnięcia,
- urazy, złamania kości
- w medycynie sportowej,
- stres przed egzaminowy etc.
Pomimo swojej skuteczności, medycyna holopatyczna jest nieinwazyjna, zaś zabiegi holopatyczne to bardzo delikatne postępowanie. Stosowane tu pole magnetyczne w porównaniu z polami wytwarzanymi technicznie jest bardzo słabe. Efekty uboczne lub ryzyko takiego zabiegu - nie są znane.
Uwaga: Tak jak w przypadku wszystkich terapii medycznych również medycyna holopatyczna nie zawsze i nie z każdym pacjentem może pochwalić się osiągniętym sukcesem. Jeśli zabiegi holopatyczne nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, wskazane jest przeprowadzenie dalszych badań lekarskich oraz postępowanie zgodne z zaleceniem wybranego przez pacjenta lekarza.
Medycyna holopatyczna jest najnowszą gałęzią medycyny energetycznej, komplementarnej. Nie miała być i nie jest konkurencją medycyny akademickiej.
Holopatia jako metoda nieinwazyjna wraz z medycyną klasyczną służy pacjentowi w jego drodze do zdrowia. Poradź się terapeuty-holopaty, czy w twoim przypadku zabiegi holopatyczne są celowe.
HOLOPATIA jest nowo wprowadzonym terminem w medycynie naturalnej kojarzonym ze zdrowiem, dobrym samopoczuciem, harmonią i zaufaniem.

Więcej informacji na ten temat jak i zabiegi holopatyczne optymizujące poziom energetyczny, niwelujące działanie elektromagnetycznego smogu, uspokojenie zestresowanego układu nerwowego, wzmacnianie systemu odpornościowego, odtruwanie organizmu, usuwanie radionuklidów i metali ciężkich z uzupełniającymi terapię lekami ortomolekularnymi:
Roman NACHT, Holoterapeuta
Autoryzowany przedstawiciel firmy QuintSysteme GmbH
Tel.: (+48) 537 46 36 76

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz